Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search
Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
SZU 05.jpg
Slovenská zdravotnícka univerzita
SZU logo.JPG
Znak SZU
Základné informácie
Poloha Bratislava, Slovensko
Skratka LF SZU
Typ štátna škola
Zameranie lekárska fakulta
Rok založenia 1953
Vedenie
Rektor prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Kvestor Ing. Igor Naňo
Dekan prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
Štatistické údaje
Počet zamestnancov 444
Pregraduálni študenti 475
Postgraduálni študenti 60
Kontaktné údaje
Adresa Limbová 12, 833 03 Bratislava
Telefón +421 2 59370 350
Oficiálny web http://www.szu.sk/

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (skr. LF SZU) je priamym pokračovateľom Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, ktorá bola zriadená spolu s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a s Fakultou verejného zdravotníctva na báze Slovenskej zdravotníckej univerzity. Svojou činnosťou nadviazala na aktivity Slovenskej postgraduálnej akadémie, ktorá od roku 1953 pod rôznymi názvami zabezpečovala postgraduálnej vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Podobne rozvíjala a zabezpečovala aj kontinuálne medicínske vzdelávanie najmä formou periodických a cyklických školení už uvedených kategórií zdravotníckych pracovníkov.

LF SZU sa predovšetkým zaoberá prípravou odborníkov v dvoch doktorských študijných odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Lekárska fakulta SZU má priznané právo uskutočňovať III. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch: študijný odbor: vnútorné choroby a chirurgia.

Vedenie fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Dekan
 • prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
Prodekani
 • MUDr. Katarína ZVAROVÁ, PhD., prodekan pre štúdium zahraničných študentov
 • doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof., prodekan pre postgraduálne vzdelávanie
 • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
 • prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania
 • doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD., prodekan pre pregraduálne štúdium
 • RNDr. Zora KRIVOŠÍKOVÁ, PhD., prodekan pre vedu a výskum
Predseda Akademického senátu
 • doc. MUDr. Marian BÁTOVSKÝ, CSc., mim. prof.
Podpredseda
 • doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim. prof.
Tajomníčka
 • doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.

Akreditované špecializačné odbory[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravotnícke povolanie lekár
Zdravotnícke povolanie zubný lekár
 • čeľustná ortopédia
 • revízne zubné lekárstvo

Akreditované certifikované pracovné činnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravotnícke povolanie lekár
 • abdominálna ultrasonografia u dospelých
 • diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
 • diagnostická a intervenčná kolonoskopia
 • dorastové lekárstvo
 • echokardiografia
 • endoskopická retrográdna cholangiopankreakreatikografia
 • farmakoekonomika
 • intervenčná rádiológia
 • intervenčná ultrasonografia v urológii
 • klinické skúšanie liekov
 • posudkové lekárstvo
 • zabezpečenie kvality transfúznych liekov

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°10′06″S 17°05′18″V / 48,168323°S 17,08843°V / 48.168323; 17.08843