Súdne lekárstvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súdne lekárstvo alebo forenzná medicína je samostatný odbor v systéme medicínskych vied. Je jedným z najstarších špeciálnych medicínskych odborov a historicky sa vyvinul z lekárskej kriminalistiky. Rozoberá, vysvetľuje a zodpovedá otázky lekárskej a biologickej povahy, teda aplikuje medicínske poznatky pre potreby práva a zdravotníctva. Pomáha tak riešiť najmä skutkové a dôkazové otázky. Objektívny súdnolekársky nález je často podkladom pre vysvetlenie pôvodu a príčiny tohto nálezu.

Súdne lekárstvo je praktickým medicínskym odborom dávaným na uroveň klinických disciplín. Vo svojej práci používa a využíva metódy a poznatky rôznych odvetví lekárskej vedy, akými sú napr. patológia, biochémia, hematológia, traumatológia, resuscitácia, genetika, mikrobiológia, farmakológia atď., má však aj vlastné špecifické metódy, napr. dopravnú medicínu a výskum alkoholu, využíva aj iné prírodné vedy (analytická chémia, entomológia).

Súdne lekárstvo má značný interdisciplinárny dosah a okrem iného je úzko späté s právnou sústavou a najmä s medicínskym právom. Má významné preventívne zameranie proti mnohým negatívnym spoločenským javom (kriminálne násilie, dopravná a pracovná nehodovosť, samovražednosť, alkoholizmus, drogová závislosť a pod.).

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • TESAŘ, Jaromír. Soudní lékařství. Praha: Avicenum, 1977.
  • HIRT, Miroslav a kol. Soudní lékařství. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
  • PFEIFFER, Hans. Mrtví vypovídají: soudní lékařství ve službách pravdy. Praha: Panorama, 1986.
  • FERLLINI, Roxana. Němý svědek. Praha: Mladá fronta, 2007.
  • SAUKKO, Pekka; KNIGHT, Bernard. Knight’s forensic pathology. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2016.