Nukleárna medicína

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nukleárna medicína je klinickým odborom, zaoberajúcim sa diagnostikou a liečbou pomocou otvorených žiaričov. Predmetom a cieľom nukleárnej medicíny je posudzovanie klinického stavu, funkcie a morfológie orgánov a tkanív in vivo (v živom organizme) po aplikácii rádiofarmaceutík. Taktiež predmetom je liečba pomocou rádiofarmaceutík a laboratórna diagnostika imunoanalytickými metódami.