Intenzívna medicína

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Intenzívna medicína je odbor medicíny, ktorý zabezpečuje starostlivosť a liečbu kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi.

Je interdisciplinárnym a základným odborom v liečebno-preventívnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestetickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť.

Označuje sa aj pojmom urgentná medicína.