Onkológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Krvný transplantát

Onkológia (z gréckych slov ογκος tumor, zdurenie a λόγος veda) je odbor vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a nechirurgickou liečbou nádorových ochorení. Tento článok je o lekárskom odbore onkológia.

Odbory onkológie[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku sa môžu lekári špecializovať v štyroch atestačných odboroch zaoberajúcich sa terapiou nádorových ochorení:

  • Klinická onkológia
  • Radiačná onkológia
  • Hematológia a transfuziológia
  • Pediatrická hematológia a onkológiaKlinická onkológia[upraviť | upraviť zdroj]

Klinická onkológia je medicínsky odbor zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou, liečbou a komplexnou podpornou liečbou pacientov s nádorovým ochorením.

Radiačná onkológia[upraviť | upraviť zdroj]

Radiačná onkológia je medicínsky odbor špecializovaný na teóriu a prax liečebnej aplikácie ionizujúceho žiarenia. Vychádza z vedeckých poznatkov rádiobiológie, rádiofyziky a radiačnej techniky, ktoré aplikuje v množstve chorobných stavov, predovšetkým pri zhubných nádoroch. Hlavnou náplňou odboru je liečba zhubných nádorov a niektorých nenádorových ochorení, predovšetkým s využitím ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia. Vykonáva sa ako liečba samostatná alebo v kombinácii s inými liečebnými modalitami, najmä liečbou cytostatikami, hormonálnou, biologickou a podpornou liečbou.

Hematológia a transfuziológia[upraviť | upraviť zdroj]

Hematológia a transfuziológia je medicínsky odbor zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení krvotvorby a podávaním transfúznych liekov.

Pediatrická hematológia a onkológia[upraviť | upraviť zdroj]

Pediatrická hematológia a onkológia je subšpecializácia medicínskeho odboru pediatria. Zaoberá sa diagnostikou, liečbou a prevenciou nádorových ochorení a ochorení krvotvorby v detskom veku.

Ďalšie odbory starajúce o onkologických pacientov[upraviť | upraviť zdroj]

Chirurgické odbory[upraviť | upraviť zdroj]

Onkológia je odbor vnútorného lekárstva, preto nezahŕňa chirurgické výkony. Operačné riešenie nádorov sa vykonáva na indikáciu onkológa a chirurga zaoberajúceho sa príslušnou časťou tela:

Paliatívna starostlivosť[upraviť | upraviť zdroj]

Lekári z tohto odboru poskytujú podporu a starostlivosť pacientom, pri ktorých sa vyčerpali možnosti alebo dostupnosť liečby modernej medicíny. Cieľom je udržať čo najvyššiu kvalitu života chorého. Starostlivosť spočíva predovšetkým v symptomatickej liečbe ako účinné tíšenie bolesti, zabezpečenie dostatočnej výživy, riešenie obmedzujúcich komplikácií a v neposlednom rade aj v zabezpečení psychickej podpory a psychoterapie.

Dermatológia[upraviť | upraviť zdroj]

Dermatológia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou kožných chorôb. Už tradične preto dermatológovia liečia aj kožné nádory, z ktorých najvýznamnejší je malígny melanóm.

Etické problémy onkológie[upraviť | upraviť zdroj]

V onkologickej praxi sa často objavujú etické otázky a dilemy. Napr .:

  • rozsah informácií poskytnutých pacientovi o rozsahu, postupe a prognóze ochorenia,
  • účasť pacienta v klinických štúdiách, zvlášť v konečnom štádiu ochorenia,
  • ukončenie liečby, ktorá by bola potenciálne radikálna,
  • resuscitácia chorého,
  • Eutanázia.

Onkologický vývoj a výskum na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Výroba monoklonálnych protilátok pomocou hybridomové technológie

Onkologický výskum na Slovensku siaha do polovice 20-teho storočia. Aktuálne sa realizuje na viacerých pracoviskách Slovenskej akadémie vied - v Ústave experimentálnej onkológie, vo Virologickom ústave, v Ústave experimentálnej endokrinológie, v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky, ale aj vo viacerých akademických a klinických pracoviskách Univerzity Komenského v Bratislave a v Martine, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v Národnom onkologickom ústave, v Onkologickom ústave sv. Alžbety a ďalších inštitúciách.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Onkologie na českej Wikipédii.