Peter Zubko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Peter Zubko
historik, archivár
Peter Zubko
Dielo
Vedecké pôsobenienovovek, cirkevné dejiny, dejiny
Alma materUniverzita Komenského
Katolícka univerzita v Ružomberku
Akademický titulProfesor
Vedecká hodnosťPhilosophiae doctor
Osobné informácie
Narodenie5. október 1972 (51 rokov)
Vranov nad Topľou, Česko-Slovensko (dnes Slovensko)
Štátna príslušnosť1972 – 1993: česko-slovenská
od 1993: slovenská
Miesto pobytuKošice, Slovensko

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (* 5. október 1972, Vranov nad Topľou, Slovensko) je slovenský rímskokatolícky duchovný, historik a slavista. Pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a archivár Arcidiecézneho archívu v Košiciach.[1] Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, analyzuje historické texty súvisiace s prelínaním byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície z kultúrno-historického, religiózneho a teologického hľadiska.[2]

Štúdium a profesijná kariéra[upraviť | upraviť zdroj]

Profesor Peter Zubko je autorom vedeckých a odborných monografií, vysokoškolskej učebnice a vedeckých a odborných štúdií a článkov v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. V rokoch 2007 – 2008 realizoval prednáškový pobyt na Karlovej univerzite v Prahe a v roku 2007 aj prednáškový pobyt na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. Prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku a od roku 2011 pôsobí v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV na čiastkový úväzok. Spolupracuje na vedeckovýskumných projektoch súvisiacich s vydávaním medzinárodnej vedeckej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae.[2]

Prednáškové pobyty[upraviť | upraviť zdroj]

 • 2008 Praha (Univerzita Karlova, HTF)
 • 2007 Praha (Univerzita Karlova, HTF)
 • 2007 České Budějovice (Jihočeská univerzita, TF)[3]

Členstvo v spoločnostiach, komisiách a radách[upraviť | upraviť zdroj]

 • 2008 – Rada pre cirkevnú heraldiku Konferencie biskupov Slovenska, Bratislava (heraldický konzultor)
 • 2008 – 2010 Komisia manažérstva kvality vzdelávania na Teologickej fakulte v Košiciach
 • 2007 – Rada pre interpretáciu cirkevných dejín Konferencie biskupov Slovenska, Bratislava
 • 2007 – 2011 Komisia pre výberové konania PF KU v Ružomberku
 • 2006 – Historická komisia Českej biskupskej konferencie, Praha
 • 2005 – 2011 cenzor-historik v procese beatifikácie Božej služobnice Anny Kolesárovej-Hruškovej
 • 2004 – cenzor Košickej arcidiecézy
 • 2000 – Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave
 • 1999 – 2008 Komisia pre realizáciu pamätnej tabule obetiam totality v Košickej arcidiecéze
 • 1997 – Komisia pre výskum dejín Košickej arcidiecézy
 • 1991 – Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej v Martine
 • 1990 – Archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Nitre[3]

Výberová personálna bibliografia[4][upraviť | upraviť zdroj]

 • ZUBKO, Peter. O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 3-9. ISSN 0037-6787.
 • ZUBKO, Peter: Skrutíniá uniatskych presbyterov z roku 1749. In: Slavica Slovaca, roč. 50, 2015, 3, s. 3-102.
 • ZUBKO, Peter: Kult svätých Cyrila a Metoda v tradícii latinskej cirkvi. Vybrané kapitoly cyrilo-metodského kultu. Ružomberok: Verbum, 2014. 252 s.
 • Zubko, Peter – HABURAJ, Tomáš: Ut Ecclesia aedificetur. Apoštolská služba kardinála Jozefa Tomka. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014. 144 s.
 • Žeňuch, Peter – Zubko, Peter (eds.).: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014. 224 s.
 • ZUBKO, Peter: Kňaz nie každodenný. Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 181 s. ISBN 978-80-89489-13-8.
 • ZUBKO, Peter: Kult sv. Cyrila a Metoda v hagiografickej zbierke Acta sanctorum. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Institut slavianovedenija RAN/ Kirilo-Metodievskijat naučen centar BAN, 2013, s. 187-194. ISBN 978-80-89489-11-4.
 • ZUBKO, Peter: Gréckokatolíci v Abovskej stolici podľa latinskej kánonickej vizitácie z roku 1746. In: Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Súbor štúdií. - Bratislava : Dobrá kniha, 2013, s. 77-99. ISBN 978-80-7141-803-0.
 • ZUBKO, Peter: Patrocíniá v baníckych oblastiach Abova, Šariša a Zemplína. In: Banícke symboly. História a ikonografia. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2013, s. 24-31. ISBN 978-80-85579-48-2.
 • ZUBKO, Peter. Kult Svätej krvi v Košiciach. Rozprávanie o stratených stredovekých relikviách. Košice : Viliam Ščiavnický, 2012. 127 s. ISBN 978-80-9710611-9.
 • ZUBKO, Peter. Hospodárske zabezpečenie gréckokatolíckych farností Šariša a Zemplína v rokoch 1734 a 1738. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia III. Ružomberok : Verbum, 2012. 88 s. ISBN 978-80-8084-934-4.
 • ZUBKO, Peter. Cyrilo-metodská tradícia v slovenských textoch Liturgie hodín. In Cyrilometodská tradícia v histórii, edukácii a kultúre. - Ružomberok : Verbum, 2012, s. 57-99. ISBN 978-80-8084-959-7.
 • Zubko, Peter: Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, 180 s. ISBN 978-80-8084-465-3.
 • Zubko, Peter: Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia II. Košice : Vienala, 2009, 152 + 1 s. ISBN 978-80-89232-81-9.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. farskyurad.sk [online]. farskyurad.sk, [cit. 2016-12-24]. Dostupné online.
 2. a b slavu.sav.sk [online]. slavu.sav.sk, [cit. 2016-12-24]. Dostupné online. Archivované 2016-12-24 z originálu.
 3. a b SAV, vs. www.sav.sk [online]. www.sav.sk, [cit. 2016-12-24]. Dostupné online.
 4. SAV, vs. www.sav.sk [online]. www.sav.sk, [cit. 2016-12-24]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]