Martin Pekár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Martin Pekár
historik, univerzitný pedagóg
Dielo
Polia pôsobnostipolitické dejiny Slovenska v rokoch 1939 – 1945,
národnostné menšiny na Slovensku v 20. storočí
Vedecké pôsobenieUniverzita P. J. Šafárika v Košiciach (od 2011)
Prešovská univerzita v Prešove (1999 – 2011)
Počet citáciícca 450
Alma materPrešovská univerzita v Prešove (doc., 2009; PhD., 2004; PaedDr., 2001)
Univerzita P. J. Šafárika v Prešove (Mgr., 1999; prof., 2018)
Osobné informácie
Narodenie1975 (47 alebo 48 rokov)
Prešov, ČSSR (dnes Slovensko)
Štátna príslušnosťdo 1993: česko-slovenská
od 1993: slovenská
Národnosťslovenská
Miesto pobytuPrešov

Prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (* 1975, Prešov) je slovenský historik a univerzitný pedagóg. Vo svojom výskume sa zameriava na politické dejiny Slovenska v prvej polovici 20. storočia, predovšetkým obdobie Slovenskej republiky 1939 – 1945, problematiku národnostných menšín na Slovensku v 20. storočí, na regionálne dejiny východného Slovenska, dejiny holokaustu, sociálne a urbánne dejiny.

Od roku 2011 pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od roku 2012 ako vedúci katedry. V roku 2019 bol na UPJŠ zvolený do funkcie prorektora pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady.

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

V rokoch 1994 – 1999 absolvoval magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (od roku 1997 súčasť Prešovskej univerzity v Prešove) v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov filozofia – dejepis. V rokoch 1999 – 2004 pokračoval v doktorandskom štúdiu (PhD.) v odbore slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (FF PU). V roku 2001 vykonal rigorózne skúšky na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (FHPV PU) a získal titul doktora pedagogiky v odbore dejepis. V roku 2009 mu bol po úspešnej habilitácii na FF PU udelený titul docenta v odbore história.[1] V roku 2018 ho prezident republiky vymenoval za profesora v odbore Slovenské dejiny.

Profesijná kariéra[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 1999 pôsobil na Katedre dejín na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Tu v roku 2001 začal vydávať Ročenku Katedry dejín FHPV PU, ktorá sa pretransformovala na časopis Annales historici Presovienses (2005 – 2011 predseda redakčnej rady[2]). Od roku 2004 pôsobil na Filozofickej fakulte PU. V rokoch 2005 – 2010 bol zástupcom riaditeľa Inštitútu histórie FF PU a do roku 2011 zároveň aj vedúcim Katedry novovekých a najnovších všeobecných dejín Inštitútu histórie FF PU.[3]

Od roku 2011 pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2012 je jej vedúcim.[4] Na Katedre histórie FF UPJŠ založil časopis Mesto a dejiny (The City and History) orientovaný na urbánnu históriu, ktorý je registrovaný v databázach SCOPUS a Web of Science.

Bol členom výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave (2011 – 2018) (zakladateľ a prvý predseda Sekcie pre vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku v rokoch 2016 – 2018), Slovenského národného komitétu historikov (od 2016), Spišského dejepisného spolku, redakčnej rady časopisov Pamäť národa (2007 – 2014, vydáva Ústav pamäti národa),[5] Studia historica Nitriensia (Nitra), Dejiny (Prešov), Acta historica Neosoliensia (Banská Bystrica), Historická revue (Bratislava), Východočeské listy historické (Hradec Králové, Česko, do roku 2018), Urbánní studie (Praha, Česko), Ciudades (Valladolid, Španielsko), Historical Studies on Central Europe (Budapešť, Maďarsko). Je členom Česko-nemeckej a Slovensko-nemeckej komisie historikov (od roku 2013), Vedeckej rady UPJŠ, Vedeckej rady FF UPJŠ, Vedeckej rady FF KU v Ružomberku, Vedeckej rady Múzea Slovenského národného povstania a Vedeckej rady Vojenského historického ústavu. V roku 2015 ho poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (funkčné obdobie 2015 - 2021). Od roku 2019 je členom jedného z hodnotiacich panelov ERCEA.

Pod jeho vedením získala v roku 2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prestížny projekt z programu Horizont 2020 v priorite Excelentná veda, Akcia Maria Sklodowska-Curie. Ďalšími príjemcami projektu Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí (www.urbanhist.eu) pod vedením Bauhaus-Universität Weimar sú spoločne s UPJŠ vysokoškolské pracoviská zo Španielska a Švédska.

Dielo (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

Monografie, editorstvo[upraviť | upraviť zdroj]

 • PEKÁR, Martin, et al. Ethnic Minorities in Slovakia in the Years 1918 – 1945. Prešov : Universum, 2011. 195 s. ISBN 8055504421 Chybné ISBN.
 • PEKÁR, Martin. Príbeh Juraja Szánta : Rozhovor o záchrancoch a obeti. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-8152-583-4
 • PEKÁR, Martin, et al. Osobnosti Šariša I. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. 115 s. ISBN 8055501314 Chybné ISBN.
 • PEKÁR, Martin; PAVLOVIČ, Richard, (eds.). Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008. 476 s. Dostupné online. ISBN 8055501314 Chybné ISBN.
 • PEKÁR, Martin. Východné Slovensko 1939 – 1945 : Politické a národnostné pomery v zrkadle agendy Šarišsko-zemplínskej župy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007. 181 s. ISBN 8080685720 Chybné ISBN.
 • PEKÁR, Martin; HREHOR, Henrich (eds.). Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) : From the Middle Ages to the End of the 18th Century [elektronický zdroj] Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 159 s., ISBN 9788081520075
 • Stadt und Krieg im 20. Jahrhundert : Neue Perspektiven auf Deutschland und Ostmitteleuropa. Hrsg. Christoph Cornelißen, Václav Petrbok, Martin Pekár. Essen : Klartext Verlag, 2019. 363 s., ISBN 9783837521139
 • Cena víťazstva : odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945. Eds. Martin Pekár, Attila Simon, Zuzana Tokárová. Šamorín : Forum inštitút pre výskum menšín, 2017, 124 s., ISBN 9788089249930
 • Pamätná kniha mesta Prešova. Diel III. (1938 - 1941). Eds. Marcela Domenová, Martin Pekár. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, 536 s., ISBN 9788085734942
 • FOGELOVÁ, Patrícia - PEKÁR, Martin. Disciplinované mesto. Košice : ŠafárikPress, 2021. 198 s.

Kapitoly v monografiách, štúdie[upraviť | upraviť zdroj]

 • PEKÁR, Martin. Činnosť rusínskych poslancov Slovenského snemu (1939 – 1945) vo svetle retribúcie. In: MIČKO, Peter, et al. V turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 438 s. ISBN 8374906593 Chybné ISBN. S. 307-314.
 • PEKÁR, Martin. Dr. Gejza Fritz – zabudnutý príbeh ľudáckeho poslanca a ministra. In: MAREK, Pavel, et al. Jan Šrámek a jeho doba. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 784 s. ISBN 8073252526 Chybné ISBN. S. 394-404.
 • PEKÁR, Martin. Prešov 1938 - 1945 : kapitoly z dejín mesta a jeho obyvateľov. In: Pamätná kniha mesta Prešova III. (1938 – 1941). Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011. ISBN 8085734942 Chybné ISBN. S. 17-54.
 • PEKÁR, Martin. Základné východiská menšinovej politiky na Slovensku od roku 1918 po súčasnosť. In: ŠUTAJ, Štefan, (ed.) Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Prešov : Universum, 2005. 227 s. ISBN 8089046304. S. 56-67.
 • PEKÁR, Martin. Postavenie maďarskej menšiny v prvej Slovenskej republike – stav výskumu a jeho perspektívy s ohľadom na konfliktné body. In: ŠUTAJ, Štefan, et al. Národ a národnosti : Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. Prešov : Universum, 2004. 326 s. Dostupné online. ISBN 8089046207. S. 126-131. Archivované 2014-03-04 z originálu.
 • PEKÁR, Martin. Niekoľko poznámok k stavu a aktuálnym problémom výskumu regionálnych dejín. Historický časopis, ISSN 0018-2575, Roč. 55, č. 1 (2007), s. 96-103
 • PEKÁR, Martin. Politics and Public Space in Slovakia between 1938 and 1945: The example of Prešov. Cities in Europe, Cities in the world - 12th International Conference on Urban History : Portugal, Lisbon, 3-6 September 2014 [elektronický zdroj], Weimar : Bauhaus-Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung, 2015, ISBN urn:nbn:de:gbv:wim2-20150323-23746, S. 1-13, online
 • PEKÁR, Martin - SCHVARC, Michal. Szlovákia keleti határának kérdése 1938-1939 fordulóján a kárpátaljai autonómia és Cseh-Szlovákia felbomlásának kontextusában. In: Kárpáti Ukrajna - Vereckétől Husztig. Pozsony : Kalligram Kiadó, 2014, ISBN 9788081018480, S. 155-172.
 • PEKÁR, Martin. Štátna ideológia a jej vplyv na charakter režimu. In: Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, ISBN 9788089396320, S. 137-152.
 • PEKÁR, Martin - REGINÁČOVÁ, Nikola. Between demography and politics: changing perceptions of nationality of the Slovak population in censuses 1869 – 1930. In: Romanian Journal of Population Studies, ISSN 1843-5998, Vol. 10, no. 2 (2016), s. 57-70.
 • PEKÁR, Martin. Historik medzi mlynskými kameňmi (analýza aktuálnych kritérií hodnotenia kvality výstupov vysokoškolského výskumu v oblasti historických vied na Slovensku a ich praktické dôsledky). In: Historický časopis, ISSN 0018-2575, Roč. 64, č. 4 (2016), s. 683-698

Učebnice a učebné texty[upraviť | upraviť zdroj]

 • PEKÁR, Martin. Dejiny Slovenska 1918 - 1945. Košice : UPJŠ. 198 s.
 • PEKÁR, Martin. Komentované pramene k dejinám Slovenska 1939 - 1945. Košice : UPJŠ. 112 s.
 • PEKÁR, Martin. Kapitoly zo svetových dejín 1848 – 1918. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2005. 60 s. ISBN 8080683336.

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 2007 – cena dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (za monografiu Východné Slovensko 1939 – 1945)
 • 2017 – cena dekanky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. [online]. Košice: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rev. 2012-10-08, [cit. 2014-02-27]. Archivované cez Wayback Machine. Dostupné online. Archivované 2012-10-08 z originálu.
 2. Vydavateľstvo Universum : Autori [online]. Prešov: Vydavateľstvo Universum, [cit. 2014-02-27]. Dostupné online.
 3. PaedDr. Martin PEKÁR, PhD. [online]. Prešov: Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, rev. 2007-12-07, [cit. 2014-02-27]. Dostupné online.
 4. Katedra histórie [online]. Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, [cit. 2014-02-27]. Dostupné online.
 5. Časopis Pamäť národa [online]. Bratislava: Ústav pamäti národa, [cit. 2014-02-27]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]