Martin Pekár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Martin Pekár
historik, univerzitný pedagóg
Dielo
Polia pôsobnostipolitické dejiny Slovenska v rokoch 1939 – 1945,
národnostné menšiny na Slovensku v 20. storočí
Vedecké pôsobenieUniverzita P. J. Šafárika v Košiciach (od 2011)
Prešovská univerzita v Prešove (1999 – 2011)
Počet citáciícca 300
Alma materPrešovská univerzita v Prešove (doc., 2009; PhD., 2004; PaedDr., 2001)
Univerzita P. J. Šafárika v Prešove (Mgr., 1999; prof., 2018)
Osobné informácie
Narodenie1975
Prešov, ČSSR (dnes Slovensko)
Štátna príslušnosťdo 1993: česko-slovenská
od 1993: slovenská
Národnosťslovenská
Miesto pobytuPrešov

Prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (* 1975, Prešov) je slovenský historik a univerzitný pedagóg. Vo svojom výskume sa zameriava na politické dejiny Slovenska v prvej polovici 20. storočia, predovšetkým obdobie Slovenskej republiky 1939 – 1945, problematiku národnostných menšín na Slovensku v 20. storočí, na regionálne dejiny východného Slovenskaurbánne dejiny.

Od roku 2011 pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od roku 2012 ako vedúci katedry.

Štúdium[upraviť | upraviť kód]

V rokoch 1994 – 1999 absolvoval magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (od roku 1997 súčasť Prešovskej univerzity v Prešove) v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov filozofia – dejepis. V rokoch 1999 – 2004 pokračoval v doktorandskom štúdiu (PhD.) v odbore slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (FF PU). V roku 2001 vykonal rigorózne skúšky na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (FHPV PU) a získal titul doktora pedagogiky v odbore dejepis. V roku 2009 mu bol po úspešnej habilitácii na FF PU udelený titul docenta v odbore história.[1] V roku 2018 ho prezident republiky vymenoval za profesora v odbore Slovenské dejiny.

Profesijná kariéra[upraviť | upraviť kód]

Od roku 1999 pôsobil na Katedre dejín na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Tu v roku 2001 začal vydávať Ročenku Katedry dejín FHPV PU, ktorá sa pretransformovala na časopis Annales historici Presovienses (2005 – 2011 predseda redakčnej rady[2]). Od roku 2004 pôsobil na Filozofickej fakulte PU. V rokoch 2005 – 2010 bol zástupcom riaditeľa Inštitútu histórie FF PU a do roku 2011 zároveň aj vedúcim Katedry novovekých a najnovších všeobecných dejín Inštitútu histórie FF PU.[3]

Od roku 2011 pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2012 je jej vedúcim.[4] Na Katedre histórie FF UPJŠ založil časopis Mesto a dejiny orientovaný na urbánnu históriu, ktorý je registrovaný v databázach SCOPUS a Web of Science.

Bol členom výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave (2011 – 2018) (zakladateľ a prvý predseda Sekcie pre vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku v rokoch 2016 – 2018), Slovenského národného komitétu historikov (od 2016), Spišského dejepisného spolku, redakčnej rady časopisov Pamäť národa (2007 – 2014, vydáva Ústav pamäti národa),[5] Studia historica Nitriensia (Nitra), Dejiny (Prešov), Acta historica Neosoliensia (Banská Bystrica), Historická revue (Bratislava), Východočeské listy historické (Hradec Králové, Česko, do roku 2018) a Urbánní studie (Praha, Česko). Je členom Česko-nemeckej a Slovensko-nemeckej komisie historikov (od roku 2013), Vedeckej rady Múzea Slovenského národného povstania a Vedeckej rady Vojenského historického ústavu. V roku 2015 ho poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa.

Dielo (výber)[upraviť | upraviť kód]

Monografie, editorstvo[upraviť | upraviť kód]

 • PEKÁR, Martin, et al. Ethnic Minorities in Slovakia in the Years 1918 – 1945. Prešov : Universum, 2011. 195 s. ISBN 8055504421 Chybné ISBN.
 • PEKÁR, Martin. Príbeh Juraja Szánta : Rozhovor o záchrancoch a obeti. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-8152-583-4
 • PEKÁR, Martin, et al. Osobnosti Šariša I. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. 115 s. ISBN 8055501314 Chybné ISBN.
 • PEKÁR, Martin; PAVLOVIČ, Richard, (eds.). Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008. 476 s. Dostupné online. ISBN 8055501314 Chybné ISBN.
 • PEKÁR, Martin. Východné Slovensko 1939 – 1945 : Politické a národnostné pomery v zrkadle agendy Šarišsko-zemplínskej župy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007. 181 s. ISBN 8080685720 Chybné ISBN.
 • PEKÁR, Martin; HREHOR, Henrich (eds.). Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) : From the Middle Ages to the End of the 18th Century [elektronický zdroj] Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, online, 159 s., ISBN 9788081520075 http://www.upjs.sk/public/media/5596/Transformation%20of%20Central%20European%20Cities.pdf

Kapitoly v monografiách, štúdie[upraviť | upraviť kód]

 • PEKÁR, Martin. Činnosť rusínskych poslancov Slovenského snemu (1939 – 1945) vo svetle retribúcie. In: MIČKO, Peter, et al. V turbulentnom tridsaťročí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 438 s. ISBN 8374906593 Chybné ISBN. S. 307-314.
 • PEKÁR, Martin. Dr. Gejza Fritz – zabudnutý príbeh ľudáckeho poslanca a ministra. In: MAREK, Pavel, et al. Jan Šrámek a jeho doba. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 784 s. ISBN 8073252526 Chybné ISBN. S. 394-404.
 • PEKÁR, Martin. Prešov 1938 - 1945 : kapitoly z dejín mesta a jeho obyvateľov. In: Pamätná kniha mesta Prešova III. (1938 – 1941). Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011. ISBN 8085734942 Chybné ISBN. S. 17-54.
 • PEKÁR, Martin. Základné východiská menšinovej politiky na Slovensku od roku 1918 po súčasnosť. In: ŠUTAJ, Štefan, (ed.) Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Prešov : Universum, 2005. 227 s. Dostupné online. ISBN 8089046304. S. 56-67.
 • PEKÁR, Martin. Postavenie maďarskej menšiny v prvej Slovenskej republike – stav výskumu a jeho perspektívy s ohľadom na konfliktné body. In: ŠUTAJ, Štefan, et al. Národ a národnosti : Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. Prešov : Universum, 2004. 326 s. Dostupné online. ISBN 8089046207. S. 126-131.
 • PEKÁR, Martin. Niekoľko poznámok k stavu a aktuálnym problémom výskumu regionálnych dejín. Historický časopis, ISSN 0018-2575, Roč. 55, č. 1 (2007), s. 96-103
 • PEKÁR, Martin. Politics and Public Space in Slovakia between 1938 and 1945: The example of Prešov. Cities in Europe, Cities in the world - 12th International Conference on Urban History : Portugal, Lisbon, 3-6 September 2014 [elektronický zdroj], Weimar : Bauhaus-Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung, 2015, ISBN urn:nbn:de:gbv:wim2-20150323-23746, S. 1-13, online https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/2374
 • PEKÁR, Martin - SCHVARC, Michal. Szlovákia keleti határának kérdése 1938-1939 fordulóján a kárpátaljai autonómia és Cseh-Szlovákia felbomlásának kontextusában. In: Kárpáti Ukrajna - Vereckétől Husztig, Pozsony : Kalligram Kiadó, 2014, ISBN 9788081018480, S. 155-172.
 • PEKÁR, Martin. Štátna ideológia a jej vplyv na charakter režimu. In: Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita, Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, ISBN 9788089396320, S. 137-152.

Učebnice a učebné texty[upraviť | upraviť kód]

 • PEKÁR, Martin. Dejiny Slovenska 1918 - 1945. Košice : UPJŠ. 198 s.
 • PEKÁR, Martin. Komentované pramene k dejinám Slovenska 1939 - 1945. Košice : UPJŠ. 112 s.
 • PEKÁR, Martin. Kapitoly zo svetových dejín 1848 – 1918. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2005. 60 s. ISBN 8080683336.

Ocenenia[upraviť | upraviť kód]

 • 2007 – cena dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (za monografiu Východné Slovensko 1939 – 1945)
 • 2017 – cena dekanky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. [online]. Košice : Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rev. 2012-10-08, [cit. 2014-02-27]. Archivované cez Wayback Machine. Dostupné online.
 2. Vydavateľstvo Universum : Autori [online]. Prešov : Vydavateľstvo Universum, [cit. 2014-02-27]. Dostupné online.
 3. PaedDr. Martin PEKÁR, PhD. [online]. Prešov : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, rev. 2007-01-24, [cit. 2014-02-27]. Dostupné online.
 4. Katedra histórie [online]. Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, [cit. 2014-02-27]. Dostupné online.
 5. Časopis Pamäť národa [online]. Bratislava : Ústav pamäti národa, [cit. 2014-02-27]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]