Diskusia:Minerál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Správne by to malo byť minerál. Nerast je širší pojem, ktorý zahŕňa minerály, horniny, ropu a aj zemný plyn - teda neživé prírodniny. --peko 22:17, 31 august 2006 (UTC)

Prosím ???? Tak to ani náhodou. Bronto 22:35, 31 august 2006 (UTC)

Tak to sa teda mýliš. Určite nie náhodou, ale isto. Zájdi si na ŠGÚDŠ (Štátny geologický ústav Slovenskej republiky), niekomu tam zaklop niekomu na dvere (len nie vrátnikovi, sekretárkam a knihovníčke) a keď sa ozve vstúpte, vojdi, pekne pozdrav a spýtaj sa. Keď budeš slušný, dostaneš odpoveď asi v tom zmysle, akú som napísal hore. Alebo im zamejluj, tu máš aj adresu Spýtajte sa geológa tam si zamejluj a dostaneš takú istú odpoveď. Alebo sa prebehni na PrifUK - geologická sekcia, zaklop tam hocikomu (len nie sekretárke) , najlepšie na katedru mineralógie a petrológie, alebo ložiskovej geológie a keď sa ozve vstúpte, vojdi, pekne pozdrav a spýtaj sa a keď budeš slušný, dostaneš tú istú odpoveď. Alebo si zájdi na Geologický ústav SAV, zaklop tam niekomu na dvere (len nie sekretárkam, vodičovi, vrátnikovi a knihovníčke) a keď sa ozve vstúpte, vojdi, pekne pozdrav a spýtaj sa. A keď budeš slušný, dostaneš takú istú odpoveď.

Vieš mi uviesť nejakú geologickú inštitúciu na Slovensku, kde by ti dali inú odpoveď? Teda niečo v tom zmysle, že nerast, a nie minerál je jediný a správny názov pre prírodne sa vyskytujúcu kryštalickú substanciu (prvok, alebo zlúčeninu). Veď aj prírodopis pre ôsmy ročník ZŠ (toho času jediná učebnica geológie v slovenskom školstve, ak nerátam dve stredné geologické školy ma Slovensku (aj to neviem či ešte fungujú)) detičky (teda skôr už puberťákov) učí o mineráloch a horninách, nie o nerastoch a horninách. Ak áno, pokojne môžu existovať nerasty, inak sa premenujú. --peko 23:30, 31 august 2006 (UTC)

P.S. Prečo potom mineralógia a nie nerastológia?

Čakám zdroj (a nie drzé táraniny) na tvoje nehorázne tvrdenie, že pojem nerast zahŕňa horniny. Vo všetkých zdrojoch, do ktorých sa pozriem je úplne jednoznačne napísané, že minerál = nerast (pre tvoju informáciu, slovo nerast bolo kedysi vytvorené ako preklad slova minerál). Po druhé, v učebniciach pre základné školy (ak to nedávno nezmenili) - aj keď to je jedno - sa hovorí celkom jednoznačne o nerastoch a horninách. A ten príklad s "nerastológiou" nie je hodný ani 5-ročného dieťaťa....Aby sme si rozumeli, ja naozaj čakám zdroj a vysvetlenie, prečo je potom všade napísané niečo iné ako tvrdíš. Bronto 23:46, 31 august 2006 (UTC)

A myslím, že tu je aj vysvetlenie (podotýkam, že zo začiatku 20. storočia): Ottova encyklopedie: Nerost čili minerál jest těleso homogenní, pevné nebo kapalné, původu přirozeného a neústrojného. Jméno [Nerost], Preslem vytvořené, klade důraz na anorganickou povahu, latinské jméno minerál (od mina, důl) na výskyt v kůře zemské. Teprve v XIX. st. ustálil se zde vytčený užší výměr [Nerost]-ů a tudíž také nauky o nich, mineralogie č. nerostopisu; dříve byly názvem »minerály« neb i »fossilie« rozuměny také horniny, které dnes jakožto přírodniny anorganické nehomogenní přikazujeme petrografii. Bronto 00:12, 1 september 2006 (UTC)

Takže môj zdroj je Doc. Peter Andráš z Geologického ústavu SAV, mám to od neho ústne (spýtal som sa ho to dnes/včera na teréne), (email ti pošlem v pondelok keď budem v práci, tam ho mám v kontaktoch, naspamäť ho neviem). Zdroje nájdeš tam, kde som ti uviedol, prípadne ti vymenujem nejakých ľudí, ktorí, ak budeš slušný (a to neber ako drzú táraninu, ale keď na nich vybehneš ako na niekoho tu, tak ti neodpovedia, lebo si pomyslia že si hovädo a pravdu sa nikdy nedozvieš), tak ti radi odpovedia aj na laickú otázku: Prof. RNDr. Chovan Martin DrSc., Doc.RNDr. Fejdi Pavol CSc., Prof.RNDr. Putiš Marián DrSc. (všetci - katedra mineralógie a petrológie Prif UK), Prof.RNDr. Kováč Michal DrSc. (všeobecná geológia), Doc.RNDr. Uher Pavel CSc., prof.RNDr. Kraus Ivan DrSc. (obaja ložisková geológia), Doc. RNDr. Ivan Peter CSc. (geochémia). Ich emailové adresy sú na www.fns.uniba.sk, tam si ich vieš nájsť a napísať im.

A čo sa týka prírodopisu, posledné vydanie je z roku 1988, a tam uvádzané sú minerály a horniny (ak si vyhrabal niekde svoju učebnicu, tam je to možno iné).

Ottúv slovník neberiem (v mojom vydaní je toto: Nerost užitkový nerosty, kt. jsou ve výhradním vlastnicví státu a tvoří jeho surovinovou základnu (jsou vyjmenovány v horním zákonu). Patří mezi ně např. uhlí, zemní plyn, nerosty z nichž leze vyrábět kovy, rádioaktivní nerosty, kamenná sůl, vápenec. - čo poukazuje na to, čo som uvádzal už na začiatku, teda nerast označuje minerály, horniny a kaustobiolity (a to som sa doňho pozrel až teraz, keď si ho spomenul). A okrem toho (a to nie som nejaký hejslovák) je to česká definícia, nie slovenská. Skús niečo iné. --peko 00:36, 1 september 2006 (UTC)

P.S. Aj samotní češi majú na wiki stránku minerál a nie nerost (asi nečítali Ottúv slovník). --peko 00:41, 1 september 2006 (UTC)

Takže už začínaš aj klamať, no pekné...V prírodopise z roku 1989 je explictne napísané vždy len a len nerasty a horniny. To poprvé. Po druhé, žiadne "tvoje" vydanie Ottovho slovníka neexistuje - vyššie uvedený citát nájdeš na webe (to je ten pravý Ottuv slovník a heslo je Nerost). Po tretie, ten citát, čo si tu uviedol, tak to má byť dôvod??? Veď ti hovorím, cituj mi nejaký zdroj, ktorý hovorí, že minerál sa nerovná nerast, ale že nerast zahŕňa aj horniny. Nerast je predsa veľmi bežné slovo, takže zdrojov musíš mať habadej. Ale ja ti môžem naopak, bez toho aby som išiel do knižnice citovať akúkoľvek encyklopédiu písanú doktormi docentami, akúkoľvek knihu alebo napríklad Z našej prírody - RNDr. Háber Csc a všade je veľmi jasne napísané, že minerál = nerast. Po štvrté, ja už začínam chápať, v čom je tvoj problém, ty si pletieš problém či použiť cudzie slovo alebo slovenské s problémom, ako je definovaný pojem. To prvé je diskutabilné, to druhé nie je (hornina nie je nerast, bola v prvej polovici 19. storočia). Po piate, celá slovenská odborná chemická a geologická terminológia je prebraná z českej (slovo nerast je mechanicky poslovenčené české slovo, ktoré - tak ako veľa iných - umelo vytvoril Presl ako domáce slovo pre minerál, máš to hore aj explicitne uvedené), a musel by si mi veľmi dlho vysvetľovať, prečo naraz práve pri tomto jednom slove - hoci to nikto nikde tak ani náznakom nepíše a v škole sa to tak nikto neučí - mal byť taký obrovský významový rozdiel, veď to je úplne absurdné. Bronto 02:02, 1 september 2006 (UTC)

P.S.: Jaj a mimochodom, mineralógia je po slovensky nerastopis...to len ako "čerešnička". Bronto 02:17, 1 september 2006 (UTC)

 • Milý môj, asi máš naozaj nepravdivé informácie, pretože posledný prírodopis je Prírodopis pre 8. ročník základných škôl z roku 1998. Autori: RNDr. Roman Aubrecht PhD., RNDr. Mária Bizubová, Mgr. Ida Hantabálová, RNDr. Daniel Pivko, Mgr. Mária Uhereková, RNDr. Kamil Zágorštek PhD. Schválilo ministerstvo školstva rozhodnutím zo 17. marca 1998 pod číslom 966/1998-41 ako učebnicu prírodopisu pre 8. ročník základných škôl. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, ISBN 80-80-02469-0. Takže určite neklamem.
  • Hore si napísal 1988, nie 1998, tak som kontroval 1988. Bez ohľadu na to: ako hovorím, nejde o to, či používajú slovo minerál alebo nerast, ale o to, ako je definovaný nerast.


Po druhé: Ottova encyklopedie A-Ž, Vydalo Ottovo nakladatelství 2004, ISBN 80-7360-014-5. V ňom je heslo Užitkový nerost. Takže neklamem.

  • Po prvé, ale veď to preboha nie je pravá Ottova encyklopedie, to je moderné rovnomenné vydavateľstvo. Po druhé, hovoríme o slove "nerast", nie úžitkový nerast, to je už úplne trápne, čo si všetko nenavymýšlaš. Po tretie, ani táto definícia "úžitkového nerastu" nijako nehovorí, že tam patria horniny, práve naopak. A aj keby hovorila, tak je to iný pojem.

Po tretie: ak si niekedy písal nejakú prácu, alebo odborný článok do časopisu, tak by si moholl vedieť, že norma na citácie povoľuje aj tzv. ústne podanie a uvedieš dotyčného ako zdroj. to som ti uviedol a ak počkáš do pondelka, dám ti naňho email.

  • Počkám, ale ako vidím z toho, čo tu uvádzaš ako "argumenty", tak tú definíciu si si osobne vycucal z prsta.

Po štvrté: pokiaľ uvádzaš Hábera, tak by si mal vedieť o publikáciách (populárno náučných teda pre širšiu verejnosť) Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al. : Z našej prírody - rastliny, horniny, minerály a skameneliny. Príroda, 1978, 1984, 1993, Bratislava, 390 s. a Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al., (1. a 2. vydanie): Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Príroda a.s.,1983, 1993, Bratislava, 384 s. - už v názve sú ...horniny, minerály... a nie ...horniny, nerasty... (aj pre české vydanie).

  • Áno, ale je tam napísané minerál=nerast a to ty netvrdíš - tak o čom to tu prepána hovoríš???

Po piate: ja už tiež začínam chápať v čom je tvoj problém. Ty si si ten článok vytvoril, a teraz si ako malý chlapec nechceš dať zobrať svoju hračku.

Po šieste: uveď zdroj ty.

  • Hore som ti uviedol dva (nevieš čítať? Priamo heslo nerast a to druhé tu cituješ sám), ale ty si ani nie si schopný urovnať v hlave, čo vlastne tvrdíš. Tak keď sa naučíš rozmýšľať, tak sa znova ozvi. Otvor si akúkoľvek encyklopédiu, akýkoľvek slovník (od jazykového, cez učebnice až po štandardné encyklopédie) a všade je explicitne napísané, že minerál=nerast. Cituj mi hocijakú - hocijakú - knihu, ktorá tvrdí opak. To je veľmi jednoduché. Ja som citoval už dve a odkazujem ťa na akúkoľvek inú knihu, tak čakám ja od teba, aby si mi uviedol jediný zdroj, ktorý tvrdí, že nerast zahŕňa horniny a nie je to isté, čo minerál. To je veľmi jednoduchá otázka. (A mimochdom, na tento článok som - náhodou - použil aspoň desať zdrojov, takže máš smolu, ale som si istý, že je to dobre)
 • P.S. jaj a tu mi tiež uveď zdroj. --peko 02:34, 1 september 2006 (UTC)
  • Veľký slovník cudzích slov a nakoniec je to aj v tej Ottovej encyklopedii. Alebo to zoberme normatívne: Krátky slovník slovenského jazyka: Mineralógia - veda o nerastoch...Treba ešte niečo dodať? Bronto 03:01, 1 september 2006 (UTC)

Ešte jedna: Slovenské názvy minerálov, Daniel Ozdín a Pavel Uher, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2002, ISBN 80-88974-36-4

A ešte jedna: Doc. RNDr. Pavol Fejdi, CSc, Všeobecná mineralógia, Univerzita Komenského Bratislava 2000, ISBN 80-223-1391-2

A ešte jedna: Doc. RNDr. Štefánia Dávidová, CSc, Fyzikálne vlastnosti minerálov, Univerzita Komenského Bratislava 1998, ISBN 80-223-1297-5

  • Tak znova: Sústreď sa: Spor nie je o tom, či máme použiť cudzie slovo (minerál) alebo domáce (nerast), ale o tom, že ty tvrdíš, že pojem nerast sa nerovná minerálu, a že zahŕňa horniny. A to samozrejme žiadna z týchto kníh nehovorí. To, že používajú cudzie slovo predsa nič neznamená, ja ho používam tiež. Ja skutočne nechápem, čo nevieš pochopiť na tom, že chcem, aby si doložil, to čo si tvrdil úplne na začiatku. 03:01, 1 september 2006 (UTC)

Všimol som si túto diskusiu a hoci sa o nerastopis nezaujímam, musím sa Bronta zastať. Rozhodne si "nechráni" svoj článok. Dnes som musel absolvovať malý maratón po pražských kníhkupectvách, námatkovo som sa pozrel do pár encyklopédií, na ktoré mi padol zrak; všetky mali v registri: minerál (viz nerost) alebo nerost (viz minerál) (boli to Malá ilustrovaná encyklopedie, Larousse tematická encyklopedie sv. 1, Atlas minerálů České a Slovenské Republiky). Na definície som sa nedíval, ale teraz tu mám Malú československú encyklopédiu, sv. M-Pol a tá má:

Nerost, minerál - anorg. přírodnina pevného, někdy i tekutého skupenství; chem. sloučeniny nebo prvky zemské kůry (popř. vesmírných
těles), kt. se vytvořily v přírodě bez přímého působení člověka a organismů. Jejich chem. složení lze vyjádřit chem. vzorcem. Homogennost 
n. je porušována přítomností cizích výrostlic, poruchami ve struktuře ap. Větší nahromadění užitkových nerostů se nazývá ložisko. Podle 
chem. povahy hl. složky se n. rozlišují na oxidické, silikátové, sulfidické, karbonátové, sulfátové, haloidní, ryzí a organogenní (bitumenové). 
Tvrdost n. se určuje podle Mohrovy stupnice.

Spochybňovať Ottov slovník nie je namieste (keď sa hentá knížka písala tak my Slováci sme ani poriadne nevedeli, čo je to definícia, nie to ešte, že by ešte nejakú mali o nerastoch). Mimochodom, Malú čs. encyklopédiu napísal kolektív ČSAV, takže by to malo platiť aj ako slovenská definícia, či nie? Inak nedorozumenie možno vychádza z tohto:

Horniny jsou nerostné hmoty, z jednoho nebo více druhů nerostů složené, vyskytující se jakožto podstatné části kůry zemské.

(Ottův slovník náuční vol. XI Hédypathie-Hýždě, p. 610)

Čiže horniny sú nerastné, ale preto, lebo sú (aj) z nerastov, nie preto, lebo to nerasty. Mz 11:43, 1 september 2006 (UTC)

Ja tiež tak viem, že nerast=minerál. Problémom je, čo je spoločný pojem pre Horniny a Minerály, podľa Peka by to asi boli Nerasty. --Otm 11:55, 1 september 2006 (UTC)

 • K Otm, nechcem aby bol nerast spoločný pojem len pre horniny a minerály, ale pre všetky neživé prírodniny. Teda minerály, horniny, ropu, zemný plyn, atď... --peko 23:26, 2 september 2006 (UTC)
 • Momentálne túto diskusiu nechávam otvorenú. Napísal som dva emaily o tom či je rozdiel medzi pojmami minerál a nerast na Katedru mineralógie a petrológie Prif UK a na Geologický ústav Dionýza Štúra s tým, aby mi prípadné ich zdvôvodnenie (či už tak, alebo onak) podložili nejakou referenciou. Nie je v mojich silách momentálne nejako doložiť moje stanovisko. Uznávam, sám som si niekoľko pozrel, že vo všeobecných encyklopédiách sa tieto pojmy stotožňujú. Ja všakt tvrdím že to nie je správne a že pojmy minerál a nerast sú rozdielne. A všetkým iba toľko: prečítajte si obyčajný Prírodopis pre 8. ročník ZŠ (čo je učebnica geológie pre ZŠ, vyššie som jeho posledné vydanie aj autormi), stranu 37. K Ottovmu slovníku, resp. nie priamo k nemu, ale k vete: keď sa hentá knížka písala tak my Slováci sme ani poriadne nevedeli, čo je to definícia, nie to ešte, že by ešte nejakú mali o nerastoch. To že niekto napísal nejakú knižku v rokoch 1888 až 1908 neznamená, že to čo je v nej uvedené je písmo sväté. Schválne som si do tej online verzie dal vyhľadať Vápenec a dostalo sa mi odpovede, že: Vápenec kalcit, vedle křemene nejhojnější minerál, spolu i jedna z nejobecnějších hornin, vyskytuje se v podobě velmi rozmanité. Krystalluje velmi často ve velikých a v dokonale vyvinutých krystallech, jejichž souměrnost jest klencová. Základní ... čiže, pokiaľ tomu dobre rozumiem, tak vápenec (hornina) je kalcit (nerast), čo je absolútna sprostosť. A takýchto perál ducha tam bude určite viac (si uvedomte, že je to 100 tokov starý zborník), takže by som sa naňho neodvolával a nebral ho ako nejaký relevantný zdroj, práveže každý odkaz naňho spochybňovať budem. Už si viem predstaviť ako píšem dizertačku a do zoznamu literatúry si uvediem Ottův slovník naučný. A k Brontovi: ty si písal (resp. založil článok nerast). Vysvetli mi prosím ťa, aký je to nerast (teda minerál podľa teba, resp. tvojich zdrojov) koralový atol, vápencový masív a fosforit?
Opakujem, nerast = minerál sa rovná VŠADE, aj v tebou hore citovaných zdrojoch (koľkokrát to ešte mám zopakovať?), takže tento sloh o Ottovej encyklopédii si si mohol ušetriť. Po druhé, pokiaľ ide o vápenec, tak ty očividne ani nevieš, že to slovo má dva významy, a - pozri sa svete - máme to aj tu: vápenec. A aj keby to bola stokrát chyba, tak nediskutujeme o vápenci...A poslednej otázke nerozumiem. Bronto 23:53, 2 september 2006 (UTC)
  • Čítal si tem Prírodopis????? Asi nie lebo by si inak pískal, alebo klameš až sa hory zelenajú. Ten vápenec si ako rozlišovaciu stránku opäť urobil ty, takže tá istá pesnička, na tvoje hračky (stránky) sa siahať nemá. Určite to máš z milovaného Otta (aj ja som to tam tak našiel). A pokiaľ tomu slohu nerozumieš, nevadí, niekto iný to pochopí. --peko 00:20, 3 september 2006 (UTC)
   • Opakujem tretíkrát: Nediskutujeme o tom, či použiť cudzie slovo, ale o tom, ako je definovaný nerasť. O prírodopise z roku 1998 som sa nikde nevyjadril. Nečítaš, čo hovorím, dokola opakuješ nelogické táraniny, vymýšľaš si svoje vlastné definície, ktoré sa vôbec nikde nevyskytujú (doteraz si neuviedol jediný zdroj) a stále máš tú drzosť tu zdržovať týmito neuveriteľnými táraninami. Otto je nepodstatný (mám ti to napísať poštou, aby si to už konečne zobral na vedomie???), to isté je napísané VŠADE (máš problémy s týmto výrazom???). A to rozlíšenie nie je z Otta, lebo toho Otta som na internete objavil iba nedávno. A dalo sa čakať, že nevieš ani čo je vápenec, keď nevieš ani, čo je nerast...Bronto 02:22, 3 september 2006 (UTC)
    • Počúvaj ty truhlík (lebo to asi si, keď si ani nevieš prečítať, čo si popísal a potom si odporuješ). Jasne si napísal, že v mnou citovaných zdrojoch táto definícia chýba (o pár riadkov vyššie). Opakujem otázku (ako malému dieťaťu): prečítal si si ten prírodopis? Je to mnou uvedený zdroj, a na strane 37 máš rozlíšenie pojmov minerál a nerast. Ak si si to neprečítal, tak nehovor, že tam iba používajú daný výraz (minerál). Ďalej som uviedol niekoľko kníh (ani v jednej nie je napísané že nerast=minerál), tak tu netrep, že v mnou uvedených zdrojoch sa to tvrdí (o pár riadkov vyššie). Vo svojej druhej reakcii si Otta na internete obhajoval, teraz tu píšeš (opäť o pár riadkov vyššie), že Otto je nepodstatný. Podľa toho čo sa hodí, že? Vytrhávať veci z kontextu a keď dôjdu argumenty, tak papagájovať. Uznávam, že rétoricky si silný, ale len na nete, naživo by si zachvíľu sklapol. Z vápenca sa nevykrucuj, že oň nejde. To že je to hornina aj minerál, je to sprostosť na entú, a ty si ju vyrobil, takže je jasné že ju budeš obhajovať (svoju chybu nepriznáš). Takže to ešte raz zhrniem, aby si si to všimol a netrepal odveci: V prírodopise (poslednom, aby sme sa neplietli) je na strane 23 zadefinovanie pojmov minerál a hornina. Na strane 37 je jasne uvedené čo je nerast a aký je rozdiel medzi minerálmi a nerastami. Prírodopis je oficiálna učebnica, takže to čo v nej je je správne, pokiaľ to iná - odborná literatúra nemení (viď Pluto, podľa nového už nie je planéta, aj keď to tak v učebniciach ešte je, tak odborné články, a v tomto prípade aj médiá (pretože je to známejšie) uvádzajú veci na pravú mieru - teda učebnicové tvrdenie nie je platné). Nájdeš mi nejaký odborný článok, alebo publikáciu z poslednej doby (samozrejme geologickú, nie nejakého internetového Otta), kde sa tvrdí že minerál=nerast? Nie, všetko čo uvádzaš sú Otto, Malá československá encyklopedie (aj to nie ty), Veľký slovník cudzích slov, Krátky slovník slovenského jazyka - to nestačí, potrebujem odbornú publikáciu. --peko 07:14, 3 september 2006 (UTC)

P.S. Prečo nemáme zemepis (tým tento pojem nechcem obhajovať, to iba napríklad), ale geografiu? Alebo to pripomína školu (ako je to v diskusii o geografii)? A podobných poslovenčených názvov máme viac, ale používame tie cudzo znejúce. --peko 23:31, 2 september 2006 (UTC)

Znova opakujem: Zozeň zdroj na tvoje vymyslené a nesprávne tvrdenie, že nerast zahŕňa horniny, ostatné je úplne irelevantné. Bronto 23:53, 2 september 2006 (UTC)
  • Na to nemáš argument? Už sa teším, ako sa mi budeš ospravedlňovať za tvoje drzé reči, zatiaľ (a to som už napísal vyššie), pokiaľ to nebudem mať potvrdené a so zdrojom od spomínaných inštitúcií, tak nepresviedčam nikoho. Len ti si somár, ktorý sa namotá na kopu sena pred nosom a ťahá voz. --peko 00:20, 3 september 2006 (UTC)
Opakujem tretíkrát: Zozeň zdroj na tvoje vymyslené a nesprávne tvrdenie, že nerast zahŕňa horniny, ostatné je úplne irelevantné. Bronto 23:53, 2 september 2006 (UTC)
   • Opakujem aj ja: nesnaž sa ostatné veci, ktoré tu vyskočili, zamiesť pod koberec. Jasne ta usvedčujú z manipulácie faktov a tvojho modelu jednania s ľudmi. Takže tohto sporu sa (aj keď nepriamo) týkajú. --peko 07:14, 3 september 2006 (UTC)
    • Po prvé, takúto kombináciu elementárnej hlúposti a drzosti som tu ešte nezažil a vyprosujem si, aby taký gadžo so mnou takto rozprával. Po druhé: Nie len ja, ale aj Mz ti uviedol zdroje (koľko ich je - 10 ?). Po tretie: Opakujem, k prírodopisu z roku 1998 som sa nevyjadril, lebo si uviedol (omylom, lebo nedávaš pozor) rok 1988, tak som sa vyjadril k prírodopisu z roku 1988. Po tretie: Opakujem: V aj tebou citovanej knihe Z našej prírody, sa píše "minerály - nerasty" a ďalej sa pojmy používajú ako synonymá, ty si tú knihu uviedol ako "doklad" toho, že nerast zahŕňa horniny (alebo ti preskakuje a nevieš čo vlastne tvrdíš). Inými slovami, klameš až sa hory zeleňajú (takto to myslím zodpovedá tvojmu vyššie použitému patetickému štýlu). Po štvrté: Tak reformulujem otázku: Cituj už KONEČNE od slova do slova vety a zdroje, ktoré hovoria, že nerast zahŕňa nerasty (trebárs z tebou hore citovaných kníh). To je veľmi jednoduchá požiadavka, nechápem, na čo stále čakáš. Vyššie si uviedol, že nemáš referencie, zrazu ich máš (zaujímavá logika). Tak cituj. Trebárs aj ten irelevantný prírodopis pre základné školy. Bolo by ale veľmi žiaduce, aby si bol schopný citovať aj niečo iné ako učebnicu pre základné školy. Bronto 14:23, 3 september 2006 (UTC)
    • Ja si iba dovolím podotknúť, že encyklopédia sa považuje za odbornú knižku, pretože heslá spravidla píšu odborníci (väčšinou viacerí) v danej oblasti (wikipédia je výnimkou). A dakedy sú tie heslá potom aj kvalitnejšie ako skriptá docenta Toho či Onoho, lebo sú výsledkom konsenzu odborníkov. Inak, mojich odborných zdrojov bolo aj s Ottovým slovníkom päť. Mz 10:24, 4 september 2006 (UTC)
    • Dnes som bol v knižnici a v kníhkupectve, veľa tam toho nemali, ale môžem zhrnúť zdroje, ktoré som našiel také, že sa v nich explicitne hovorí, že nerast = minerál:
 • Sykora J.: Atlas minerálů České a Slovenské republiky, 2005 (špeciálne dávam do pozornosti, str.9)
 • Krátky slovník slovenského jazyky (ľubovoľné vydanie): nerast - rovnorodá neústrojná látka, minerál
 • Ottova všeobecná encyklopédia (2. diely), (?)2005
 • Larousse tematická encyklopedie sv. 1 - podľa Mz
 • Encyklopedie Universum, okolo 2000
 • Veľký slovník cudzích slov (ľubovoľné vydanie) - heslo: minerál
 • Malá ilustrované encyklopedie (?1999)
 • Školský lexikón, 1992 (Slovenské pedagodické nakladateľstvo)
 • Encyklopédia Zeme, 1983, Obzor (kolektív odborných autorov)
 • Malá encyklopédia chémie, 1980, Obzor (kolektív odborných autorov)
 • Prírodopis pre 8. ročník ZŠ z roku 1989 - "nerast (minerál) je..." a celá kniha používa výlučne výraz nerast, a to v tomto zmysle
 • technické slovníky od Alfy od odborných autorov:
  • anglicko-slovenský (1993), nemecko-slovenský (1993), francúzsko-slovenský (1971)
  • Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický Ekologie a ochrana životního prostředí (1999) - slovník dôsledne pripravený porovnávaním odbornej literatúry
 • Encyklopedický slovník (1993) (kolektív odborných autorov)
 • Malá československá encyklopedie (198?) - ktorá mimochodom v skutočnosti nie je "malá" ani rozsahom ani kvalitou
 • Malá encyklopédia Slovenska (1987) - autorom geologickej časti je Bohuslav Cambel (akademik SAV a člen korešpondent SAV, od roku 1963 bol/?je riaditeľ Geologického ústavu CGV SAV), zaujímavé je porovnanie hesiel minerál (nerast) a nerastná surovina (to druhé zahŕňa aj horniny)
 • Z našej prírody, 1984 - str. 346 : hornina sa skladá "z nerastov-minerálov"
 • Pyramída č. 102 - heslo minerál (autori uvedení v úvode sú všetci docenti, profesori, doktori a podobne)
 • Babuška: Mineralogie, petrografie a geologie (oficiálna učebnica pre vysoké školy), 1975 - str. 13 "nerosty neboli minerály"
 • Slavík, Novák: Mineralogie (oficiálna učebnica pre vysoké školy), 1974 - str. 15 ako aj celý text knihy
 • Slovenský slovník náučný, 3. zväzok, 1932 - mineralógia je dokonca pod heslom nerastopis
 • Ottova encyklopedie - ozajstná, pozri vyššie

Text, ktorý by tvrdil, že nerasty zahŕňajú aj horniny som nenašiel žiaden. Bronto 18:37, 4 september 2006 (UTC)


Apel[upraviť kód]

Prosim nekrmte trollov!

Milí kolegovia, než začnete ďalšie kolo tejto zaujímavej diskusie, pokúste sa prosím zdržať rôznych osobných invektív a diskutujte len k tomu, čo sa tu snažíte vyriešiť. Ďakujeme vám:) --Bubamara 16:42, 3 september 2006 (UTC)

Poznámka[upraviť kód]

Ja len poznamenávam, že Pelexov komentár v zhrnutí pri presune tohto článku z názvu nerast na názov minerál, že ide o presun na "správny názov", nie je pravdivý. Ide o presun na alternatívny názov. Bronto 23:23, 7. august 2009 (UTC)

Áno prepáčte, ja som to trochu nedomyslene tam napísal. Len som si to neskoro uvedomil.--Pelex 09:54, 8. august 2009 (UTC)