Diskusia:Požiarna ochrana

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bolo by dobré, ak má niekto prístup k normám, skontrolovať STN ISO 8421-1 Požiarna ochrana. Slovník. Časť 1: Všeobecné požiarne termíny a javy a STN 38 9000 Požiarna ochrana. Prostriedky. Názvoslovie. Bolo by dobré, keby tam bola definícia tej PO. Termín "požiarna ochrana" je zjavne zavedený, ale asi niekto dostal nutkanie ho nahradiť "ochranou pred požiarmi". Tak sa zmenil názov zákona a hovorí sa už o "úseku ochrany pred požiarmi" a nie úseku požiarnej ochrany (niekde zaspali dobu a používajú starý výraz http://original.unsk.sk/showdoc.do?docid=2077). Avšak hore uvedené normy zostali v platnosti a povolanie špecialista PO aj štúdijný odbor PO existuje naďalej. Daevid (diskusia) 20:55, 24. september 2018 (UTC)

STN nie sú záväzné a už vôbec neexistuje povinnosť, aby existoval súlad medzi nimi a inými textami. Všetky vaše osobné úvahy sú tým pádom chybné. 2A02:AB04:3C0:6D00:1D9:7F5A:261E:EEBD 19:11, 26. september 2018 (UTC)
Tak toto je gól do vlastnej brány (to ani nepotrebuje komentár, dúfam, že každý pochopí, na čo narážam). Nehovoriac o tom, že prekrúcate moje tvrdenia. V mojom texte sa žiadna záväznosť ani nevyskytuje. Ja som hovoril o niečom úplne inom a myslím si, že som to napísal dosť jasne. To však niekomu, kto má potrebu určovať "čo je záväzné" unikne. Napíšem to ešte raz, reagoval som na potrebu dozdrojovania, lebo ani ja nepovažujem jedinú definíciu zo zdroja "Vojenský terminologický a výkladový slovník" za ideálnu. V zákonoch sa o definícií požiarnej ochrany ako termínu nič nepíše, tak logicky, ako ďalší zdroj sa ponúkajú STN (najmä, keď majú v názve "požiarna ochrana"). Daevid (diskusia) 20:07, 26. september 2018 (UTC)
1. Gól "do vlastnej brány" je tu na žiaľ na vašej strane. Po prvé: Som rád, že ste sa po mesiacoch dozvedeli, že STN nie je záväzná (zase ste sa vďaka wikipédii niečo naučili, nie je to úžasné?). Po druhé: Možno vám treba dovysvetliť aj takú jednoduchú vec, že ak niekto diskutuje o záväznosti STN, neznamená to, že hovorí o tom, že by ste v článku mali explicitne spomenúť, že je nejaká informácia (z STN) záväzná (takže voči čomu sa ohradzujete??), ale hovorí len o tom, o čom hovorí, teda o tom, nakoľko je potrebné sa STN pre článok vôbec zaoberať z OBSAHOVÉHO hľadiska. Po tretie: Ak chcete (naraz údajne) nezáväzne diskutovať o niečom, čo nie je záväzné, tak ste na nesprávnej adrese, lebo tu sa má diskutovať priamo k článku. Iné úvahy a diskusie a špekulácie si uveďte v blogu alebo na nejakom internetovom fóre. Záver: Výhovorka vám nevyšla, skúste inú, snáď zaberie. Tešilo ma. 2A02:AB04:3C0:6D00:51FA:AA4A:A9A8:C62D 11:27, 11. október 2018 (UTC)
2. Ešte komentár k zvyšku vyššie uvedeného "príspevku". Vy ako osoba ani žiadne názvy predmetov na školách neurčujete/-jú, čo je platné a čo je neplatné (zastarané). Určuje to vždy primárne text právneho predpisu, sekundárne AKTUÁLNA odborná literatúra (kam patrí OKREM INÉHO aj STN). Ak v tomto prípade používa zákon "ochrana pred požiarmi", tak má prednosť tento názov a žiaden iný (a už vôbec nie názov, ktorý zákon predtým používal a vedome ho prestal používať). To všetko samozrejme za predpokladu, že je tento výraz použitý s takou implicitnou definíciou, ktorá je uvedená teraz v článku (čo žiaľ ako nehasič neviem posúdiť, ale neviete to posúdiť ani vy). Čo ste však urobili vy? Nielenže ste tento názov nedali do článku na prvé miesto, ale ste ho tam ani vôbec nespomenuli, a ešte ste sa ho pokúsili aj zakamuflovať tým, že v texte úplne groteskným spôsobom uviedli najprv starý zákon (s názvom, ktorý sa vám hodí do krámu) a až potom aktuálne platný zákon (s názvom, ktorý sa vám nehodí do krámu). Tomu sa hovorí manipulácia par excellence...Inak povedané, naučte sa láskavo rešpektovať právny poriadok Slovenskej republiky a nevydávať svoje osobné pocity a dojmy za fakty. Toto nie je prehľad vašich osobných preferencií, ale encyklopédia.
3. Aj tvrdenie, že "protipožiarna ochrana" je primárne niečo iné ako "požiarna ochrana", je vlastný výskum (a veľmi pravdepodobne chyba), pokiaľ tie dva termíny nie sú niekde použité paralelne obidva s rozdielnymi definíciami alebo na tento rozdiel niekto výslovne neupozornil. Je jasné, že definície sa líšia jednak v rôznych zdrojoch a jednak že v norme určenej pre nejaký pododbor (ako je to v článku) sa nejaký termín používa len v zmysle, ktorý obsahuje práve tá daná norma (to je úplne normálne), z toho ešte nevyplýva, že sa tými NÁZVAMI cielene myslí niečo iné. A tak ako sa tie termíny v praxi v literatúre používajú, je veľmi pravdepodobné, že má ísť o jedno a to isté. Aj tu by bolo vhodné jednoducho nepísať nič, keď autor nemá k dispozícii dostatok zdrojov, že?
4. V článku úplne chýba pôvodný zdroj úvodnej definície (ak tam náhodou niekde je, tak nie je jasné, ktorý to je). Očividne je prebratý z iného článku wikipédie od toho istého autora, ale to nie je zdroj. (Paradoxne medzičasom - alebo odjakživa? - uvádza obdobnú definíciu stránka https://www.bezpa.sk/skolenie-na-ochranu-pred-poziarmi, a to práve pod názvom "ochrana pred požiarmi", ktorý sa autor snažil difamovať a zamlčať.)
5. Článok som aspoň rudimentárne upravil. Vyžadovalo by si to stále viac súčasných zdrojov, ale ja nie som pôvodný autor...2A02:AB04:3C0:6D00:51FA:AA4A:A9A8:C62D 14:19, 11. október 2018 (UTC)
Teší ma, že ste sa rozhodli vrátiť na Wikipédiu. Upozorňujem a prosím anonymného redaktora aby komunikoval slušne.--Pelex (diskusia) 12:40, 12. október 2018 (UTC)