Diskusia:Suburbanizácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
  • Zdroj z článku „Suburbanizací se zpravidla rozumí růst města prostorovým rozpínáním do okolní venkovské a přírodní krajiny. Nejde však o každé rozšiřování zastavěného území, ale o takový rozvoj v okolí měst, který charakterizují přívlastky rozvolněný, rozptýlený či roztroušený. Suburbanizace je spojována s mnohem nižší hustotou osídlení, než existuje ve městě. Charakterizují ji samostatné nebo řadové, jedno až dvoupodlažní rodinné domky s vlastní zahradou, které obvykle vytvářejí sociálně homogenní rezidenční zóny, a také pásová komerční zástavba a průmyslové parky často lokalizované podle dálnic a dalších významných komunikačních os či v blízkosti jejich křižovatek.“
    wiki: „Suburbanizáciu je možné chápať ako rast mesta priestorovou expanziou do okolitej vidieckej aj prírodnej krajiny. Nejedná sa o každú výstavbu smerujúcu do okolia mesta ale o rozvoj v okolí miest, ktorý možno charakterizovať ako rozvoľnený, rozpýlený alebo roztrúsený. Suburbanizácia sa spája s omnoho nižšou hustotou osídlenia ako je tomu v meste. Je pre ňu typická výstavba samostatných alebo radových rodinných domov so záhradou. Špecifickým znakom je, že obyčajne vytvárajú sociálne homogénne rezidenčné zóny ako aj to, že pásová komerčná zástavba a priemyselné parky bývajú lokalizované pri významných dopravných ťahoch alebo v blízkosti ich križovatiek.“
  • Zdroj: „Suburbanizací se někdy rozumí vytváření suburbií, specifických typů sídel v zázemí měst. Ve Spojených státech se vytvářela zcela nová sídla, která narušila tradiční dichotomii mezi velkými městy a venkovskými farmami. V Evropě však díky dlouhodobě utvářené struktuře osídlení zpravidla zcela nová sídla nevznikají (výjimkou jsou některá nová města, např. Milton Keynes v Anglii nebo Lelystad v Nizozemsku) a k rozvoji dochází na okrajích stávajících malých měst nebo venkovských obcí v zázemí velkých metropolí. Nově vznikající příměstská zástavba však může dosáhnout takového rozsahu, kdy zcela pohltí a potlačí znaky původního osídlení a převažovat začnou charakteristiky nové.“
    wiki:„Pod pojmom suburbanizácia možno chápať aj vytváranie suburbií, čo sú špecifické sídla v zázemí miest. Napr. v USA vznikali úplne nové sídla, ktoré kontrastovali s tradičnými veľkomestami ale aj vidieckymi farmami. V Európe kvôli jej historickému vývoju je vnik úplne nových sídiel zriedkavný. Výnimkami sú napríklad Milton Keynes v Anglicku nebo Lelystad v Holandsku. Pre Európu je typický rozvoj na okraji existujúcich malých miest alebo dedín v zázemí metropolí. Takáto prímestská zástavba však môže pohltiť a podlačiť znaky pôvodného osídlenia a prevažovať začnú znaky nové.“
  • Zdroj: „S výstavbou se do ven­kovského prostoru stěhují noví lidé, nej­častěji z města samotného, a v případě velkých a rostoucích metropolí i z jiných krajů a zemí. Kromě nového bydlení najdeme za městy nová nákupní centra, skladovací areály a průmyslové zóny, a to především podél dálnic a jejich křižovatek.“
    wiki: „Suburbanizáciu možno definovať aj ako proces, kedy za okrajom miest prebieha masívna výstavba rodinných a bytových domov. Spoločne s výstavbou sa do vidieckeho priestoru sťahujú noví ľudia, najčastejšie zo samotného mesta a v prípade veľkých metropolí aj zo vzdialenejších regiónov. Väčšinou sa v takomto prípade okolie mesta rozvíja rýchlejšie ako mesto samotné. Okrem obytnej výstavby sa tu často nachádzajú nákupné centrá, logistické centrá a priemyselné zóny, pričom tieto sa nachádzajú najmä pozdĺž hlavných dopravných tepien, napr. diaľnic.“

Článok v podstate tvoria tri značne doslovné citácie zo zdroja, ktorý bol na nete (čo autor neuviedol, nechápem prečo) a ktoré boli minimálne zmenené. Chápem to ako porušenie autorských práv. Vasiľ (diskusia) 12:59, 6. august 2013 (UTC)Reply[odpovedať]

Zdroje som uviedol, mam ich v tlacenej podobe - to je uplne irelevantne, ze su aj na internete. --Samofi (diskusia) 09:15, 1. december 2013 (UTC)Reply[odpovedať]

Teraz clanok pozostava z odpisanych viet zo zdroja, navyse bola zamlcana citacia od Friedrichsa:

Zdroj: Není to však pouhé prostorové šíření města do okolí, to bylo součástí jeho růstu již v minulosti. Důležitou složkou s. je podle J. Friedrichse dekoncentrace obyv. a spol. aktivit, která vlastně vede k decentralizaci celého města

Wikipédia: Priestorové rozšírenie do okolia bola súčasť rastu miest aj v minulosti, na rozdiel od toho pri suburbanizácii dochádza k zmenšeniu koncentrácie obyvateľstva a spoločenských aktivít, čo smeruje k decentralizácii mesta

Zdroj: Procesy suburbanizace se začaly projevovat již ve 20. letech 20. století, zejména v USA a ve Velké Británii

Wikipédia: Suburbanizácia sa začala prejavovať v 20. rokoch 20. storočia v Spojenom kráľovstve a USA

Ten isty princip okoreneny o zamlcanie povodneho autora vety. Chapem to ako porusenie autorskych prav. Taktiez bude pristupene k mesacnemu bloku? --Samofi (diskusia) 09:15, 1. december 2013 (UTC)Reply[odpovedať]

Navyse tym, ze Vasil tie vety spojil napisal nezmysel, pretoze suburbanizacia je priestorove sirenie mesta do okolia, pri ktorom sucasne dochadza k dekoncentracii. Tym, ze na spojenie viet Vasil pouzil "na rozdiel" napisal nezmysel.--Samofi (diskusia) 09:21, 1. december 2013 (UTC)Reply[odpovedať]

Vety sú správne citované. Autor hesla suburbanizace v VSS je Jiří Musil. K žiadnemu zamlčaniu neprišlo (Musil Friedrichsa necituje; citácia vyzerá inak, to by si mal vedieť). Ak moja formulácia nesprávne (o čom dosť pochybujem), tak ju uprav. Inak (pre úplnosť): mesačný blok bol predchádzal dvojtýždňový, kde si rovnako porušil autorské práva a vedome si zle uviedol zdroj (resp. uviedol si zdroje, ktore cituje tebou doslova preložený zdroj a teda si zamlčal originálny zdroj, ktorý si ty použil). Vasiľ (diskusia) 11:55, 1. december 2013 (UTC)Reply[odpovedať]
Nie, nie su. Autorom casti definicie je Friedrichs. Navyse si veci doslovne prelozil a nevyznacil ich ako citacie, cim si sa dopustil porusenia autorskych prav. Moj stary blok je tu irelevantny, ide o teba a o tento clanok, navyse zavádzaš. --Samofi (diskusia) 17:32, 1. december 2013 (UTC)Reply[odpovedať]