Diskusia:Verejná správa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Asi by tu ešte mala byť špecializovaná štátna správa.--Jano spoza mláky 20:32, 1 február 2006 (UTC)

Návrh na zmenu článku verejná správa[upraviť zdroj]

Navrhujem zmeny v tomto článku Verejná správa v časti Rozdelenie - Štátna správa:

1. K Štátnej správe - Ústredná štátna správa: k vláde by som dal poznámku, že "Teória správneho práva nie je jednotná v tom, či vládu možno vnímať ako ústrednej orgán štátnej správy, pretože vláda nie je typický orgán štátnej správy, lebo nie je zriadený len na výkon štátnej správy. Ústava SR čl. 108 vládu definuje ako vrcholný orgán výkonnej moci. Je teda orgánom verejno-politickej moci - verejnú správu vedie politicky, keď do popredia vystupuje hlavne jej organizačný charakter, zjednocuje, riadi a kontroluje činnosť ústredných orgánov štátnej správy."

2. Navrhujem ministerstvá podradiť k skupine Ústredné orgány štátnej správy s dodatkom: "Ústrednú štátnu správu vykonávajú ministerstvá a tzv. ostatné ústredné orgány štátnej správy. Ich počet, názov, organizačnú štruktúru a ramcovú kompetenciu vymedzuje kompetenčný zákon 575/2001 Z. z., na základe ktorého v SR pôsobí 14 ministerstiev a 10 ostatných ústredných orgánov štátnej správy (napr. Úrad vlády SR, Protimonopolný úrad SR, Štatistický úrad SR, Národný bezpečnostný úrad, a i.)

3. Terajší bod 2. Miestna štátna správa navrhujem presunúť ako bod 3., s tým, že bod 2. bude "štátna správa vykonávaná ostatnými orgánmi štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou". "Nepatria ani medzi ústredné orgány štátnej správy, ani medzi miestne orgány štátnej správy. Ich kompetencie sú upravené v osobitných zákonoch. Sú to (1) Regulačné a dozorové orgány štátnej správy - napr. Poštový regulačný úrad, Telekomunikačný úrad, Rada pre vysielanie a retransmisiu, ... (2) Dekoncentrované orgány štátnej správy - napr. Hlavný banský úrad, Pamiatkový úrad, Letecný úrad, Ústredie práce, sociálnej správy a rodiny, Štátna veterinárna správa, Colné riaditeľstvo... a (3) Inšpekčné orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú dozor, dohľad či kontrolu; patrí tu napr. Katastrálna inšpekcia, Slovenské obchodná inšpekcia, Slovenská stavebná inšpekcia, Štátna školská inšpekcia a i."

4. Miestna štátna správa - "hovorí sa jej aj územná štátna správa alebo regionálna štátna správa. V SR máme tzv. duálny model miestnej verejnej správy: vykonávajú ju jednak miestne orgány štátnej správy a jednak orgány územnej samosprávy, ktoré ale nepovažujeme za orgány štátnej správy. Medzi orgány miestnej štátnej správy zraďujeme obvodné úrady a špecializované krajské úrady (krajské úrady priamo podriadené ministerstvu sú od 1.10.2007 zrušené)"

5. Pýtam sa autora, kde našiel, že do štátnej správy patrí špecializovaná miestna štátna správa ako osobitný celok. Špecializovaná miestna štátna správa je už subsumovaná v Miestnej štátnej správe, pretože miestne orgány štátnej správy ako také majú čiastočnú vecnú pôsobnosť, čiže hovoríme o nich, že sú špecializované. Napr. v prvom stupni miestnej štátnej správy pôsobia obvodné lesné úrady, obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady dopravy, atď. a v druhom stupni miestnej štátnej správy Krajský úrad dopravy, Krajský úrad životného prostredia, atď.

6. Na základe tohto uvedeného sa zdá, že štátnu správu vykonávajú len vláda (ale viď pozn.), ústredné orgány štátnej správy, ostatné orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a miestne orgány sťátnej správy. Nie je to však také jednoduché, vykonávateľ štátnej správy može byť aj iný orgán ako uvedené orgány štátnej správy(!), ak im to zákon ukladá alebo im zveril výkon verejnej moci v istej oblasti. A tak štátnu správu môžu vykonávať aj verejné ozbrojené zbory a iné verejné zbory, obce, VÚC, orgány záujmovej samosprávy i súkromné osoby. --158.195.151.141 23:59, 5. november 2007 (UTC)

Jednoducho článok opravte. Bronto 00:03, 6. november 2007 (UTC)