Verejná správa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O odvetví národného hospodárstva pozri verejná správa (odvetvie).

Verejná správa je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh. Jej hlavným cieľom je prevádzkovanie verejného blahobytu prostredníctvom posilnenia občianskej spoločnosti a sociálnej spravodlivosti.

Modely verejnej správy[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku existuje takzvaný paralelný model, v ktorom je štátna správa úplne oddelenou, samostatnou zložkou verejnej správy. V iných štátoch môže byť takzvaný integrovaný model verejnej správy, pri ktorom sú niektoré orgány verejnej správy súčasne orgánom štátnej správy aj orgánom samosprávy.

Verejná správa na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Usporiadanie verejnej správy v SR

Verejná správa na Slovensku je organizovaná na troch úrovniach: štát – kraj – obec. Slovenská republika je územnosprávne rozdelená na 8 krajov a 2 890 obcí. Krajská samospráva vznikla v rámci decentralizácie verejnej správy 1. januára 2002.

Rozdelenie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Štátna správa
  1. Ústredná štátna správa – vláda, ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy
  2. Miestna štátna správa – 72 okresných úradov (krajské úrady boli zrušené zákonom č. 254/2007 Z.z.; rovnako obvodné úrady zanikli z dôvodu reformy štátnej správy "ESO" v roku 2013)
 2. Samospráva
  1. Územná samospráva
   1. Miestna územná samospráva – obce a mestá
   2. Regionálna územná samospráva – vyššie územné celky, ktorými sú samosprávne kraje
  2. Záujmová samospráva – súdna samospráva, verejnoprávne korporácie v oblasti poisťovníctva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, kultúry, školstva, telovýchovy atď.
  3. Špecializovaný druh - moderný druh samosprávy s verejnoprávnymi inštitúciami, ktoré patria do štruktúry verejnej správy (NBS, Matica slovenská, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne...), zaraďujeme ich pod samosprávu a však vykonávajú úlohy, ktoré majú skôr charakter štátnej správy.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]