Geografia poľnohospodárstva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Geografia poľnohospodárstva je čiastková vedná disciplína humánnej geografie, ktorá sa ako samostatná disciplína začala vyvíjať od osemdesiatych rokov 20. storočia. Zaoberá sa skúmaním poľnohospodárstva z geografických hľadísk, najmä z hľadiska priestorovosti, zákonitosťami jeho vývoja ale aj vzájomnými interakciami medzi poľnohospodárstvom a prostredím, v ktorom sa rozvíja. Objektom výskumu sú lokalizačné a humánno-geografické faktory, ktoré vplývajú na vznik a vývoj rôznych foriem poľnohospodárstva. Medzi humánno-geografickými faktormi vplývajúcimi na poľnohospodárstvo majú zvláštny význam faktory ekonomické a usporiadanie poľnohospodárstva vo vzťahu k trhom. [1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Spišiak, P.: Základy poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Univerzita Komenského Bratislava, 2005