Hydrogeografia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hydrogeografia (z gréckeho hydros – voda, geo – zem, graphe – opisovať) je veda, ktorá sa zaoberá časopriestorovým rozmiestnením vody v krajinnej sfére. Je to prienik hydrológie a geografie.

Členenie[upraviť | upraviť zdroj]

Hydrogeografia skúma vody vo všetkých skupenstvách a dynamike. Podľa toho sa člení na

  • Limnografiu – geografia stojacich vôd (jazerá, vodné nádrže, vodné rezervoáre)
  • Potamografiu – geografia tečúcich vôd (riek)
  • Oceánografiu – geografia morí, oceánov, morských prúdov atď.
  • Glaciografiu – geografiu horských a pevninských ľadovcov