Hydrogeografia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Hydrogeografia (z gréckeho hydros – voda, geo – zem, graphe – opisovať) je veda, ktorá sa zaoberá časopriestorovým rozmiestnením vody v krajinnej sfére. Je to prienik hydrológie a geografie.

Členenie[upraviť | upraviť zdroj]

Hydrogeografia skúma vody vo všetkých skupenstvách a dynamike. Podľa toho sa člení na

  • Limnografiu – geografia stojacich vôd (jazerá, vodné nádrže, vodné rezervoáre)
  • Potamografiu – geografia tečúcich vôd (riek)
  • Oceánografiu – geografia morí, oceánov, morských prúdov atď.
  • Glaciografiu – geografiu horských a pevninských ľadovcov
Geografia
Fyzická geografia: Litogeografia | Morfogeografia | Hydrogeografia | Biogeografia | Klimatogeografia | Meteorológia | Geoekológia
Geografia obyvateľstva: Demogeografia | Ekonomická geografia | Geografia lesného hospodárstva a rybolovu | Geografia poľnohospodárstva | Geografia priemyslu | Geografia dopravy | Urbánna geografia | Rurálna geografia | Politická geografia | Geografia služieb | Geografia cestovného ruchu | Geografia vedy a kultúry | Geografia rozvoja | Historická geografia | Verejná správa
Regionálna geografia
Ďalšie disciplíny: Plánovanie miest | Regionálny rozvoj | Teórie plánovania | Kartografia | Geoinformatika | DPZ | Geodézia | Planetárna geografia