Hydrogeografia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hydrogeografia (z gréckeho hydros – voda, geo – zem, graphe – opisovať) je veda, ktorá sa zaoberá časopriestorovým rozmiestnením vody v krajinnej sfére. Je to prienik hydrológie a geografie.

Členenie[upraviť | upraviť zdroj]

Hydrogeografia skúma vody vo všetkých skupenstvách a dynamike. Podľa toho sa člení na

  • Limnografiu – geografia stojacich vôd (jazerá, vodné nádrže, vodné rezervoáre)
  • Potamografiu – geografia tečúcich vôd (riek)
  • Oceánografiu – geografia morí, oceánov, morských prúdov atď.
  • Glaciografiu – geografiu horských a pevninských ľadovcov
Geografia
Fyzická geografia: Litogeografia · Morfogeografia · Hydrogeografia · Biogeografia · Klimatogeografia · Meteorológia · Geoekológia
Geografia obyvateľstva: Demogeografia · Ekonomická geografia · Geografia lesného hospodárstva a rybolovu · Geografia poľnohospodárstva · Geografia priemyslu · Geografia dopravy · Urbánna geografia · Rurálna geografia · Politická geografia · Geografia služieb · Geografia cestovného ruchu · Geografia vedy a kultúry · Geografia rozvoja · Historická geografia · Verejná správa
Regionálna geografia
Ďalšie disciplíny: Plánovanie miest · Regionálny rozvoj · Teórie plánovania · Kartografia · Geoinformatika · DPZ · Geodézia · Planetárna geografia