Ekonomická geografia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hospodárska geografia (PriF UK používa najnovšie väčšinou výraz ekonomická geografia) alebo zast. hospodársky zemepis je odbor geografie, ktorý sa zaoberá lokalizáciou, distribúciou a priestorovou organizáciou ekonomických aktivít. Skúma problémy ako sú lokalizácia priemyslu, poľnohospodárstva, služieb. Zaoberá sa tiež dopravou, svetovým obchodom, priestorovou organizáciou obchodných aktivít či napr. zmenami cien nehnuteľností. V súčasnosti má na priestorové usporiadanie ekonomických aktivít vo svete veľký vplyv globalizácia.

Hospodárska/ekonomická geografia sa tradične delí na:

  • geografiu poľnohospodárstva
  • geografiu priemyslu
  • geografiu služieb
  • geografiu dopravy
  • geografiu cestovného ruchu
  • geografiu zahraničného obchodu…

Týmito oblasťami sa však zaobrajú aj iné geografické disciplíny.

Hospodárski/ekonomickí geografi v praxi pracujú napr. v oblastiach lokačných analýz, prieskumu trhu (tu je úzky súvis s demografiou alebo sociálnou geografiou), plánovania prepráv tovarov, oceňovania pozemkov na trhu nehnuteľností, ktorý ovplyvňujú viaceré faktory napr. vzdialenosť od mesta, bonita pôd a ďalšie faktory v danej lokalite.