Diskusia:Ekonomická geografia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ešte máš aj tú drzosť správny názov úplne zmazať ako alternatívny, len preto, že si zrejme nikdy nedržal v ruke žiadnu literatúru (inak by sme nemali o čom diskutovať). Opakujem, napríklad vo Veľkej ekonomickej encyklopédii (z EU) a všade inde je (samozrejme) presne tá istá definícia, ktorá je tu a to pod názvom hospodárska geografia. Po druhé, pojem "ekonomická geografia" lingvisticky neexistuje, v podstate je to chyba, ale aj tak som to tam nechal ako alternatívny názov a redirect. Po tretie, stokrát ti opakujem, že anglický alebo ruský (???) názov s týmto problémom nemá nič spoločné, pretože hospodársky=ekonomický=economic, ak máš problémy s takýmito elementárnymi vecami, tak už naozaj neviem, na akej úrovni mám argumentovať. Po štvrté, ako som uviedol, medzi výrazmi "hospodárska geografia" a "ekonomická geografia" nie je ani obsahový ani lingvistický rozdiel. Po piate, rozsah učiva vysokoškolákov v danej oblasti nemá vplyv na definíciu pojmu, ktorý študujú (aj to ti mám vysvetľovať?? Alebo je pojem biológia obmedzený len tým, čo sa stihnú naušiť školáci??) Čo zostáva? Otázka, čo sa naozaj používa: Odpoveď "hospodárska geografia" a to úplne oficiálne. Stále čakám na jediný argument (napríklad pán x roky y zistil, že to treba premenovať, lebo zw, alebo že je dôvod špeciálne na Slovensku to nasilu rozdeliť na dve (lebo Whale to vie najlepšie), pretože špeciálne v tomto prípade ekonomický sa nerovná hospodársky, lebo ....tu mi ani na ironickej úrovni nič nenapadá). Bronto 02:50, 24 marec 2006 (UTC)

Jediný argument, ktorý musíš prijať je, že v slovenskej geografii sa používa názov ekonomická geografia. A nemá zmysel o tom s tebou diskutovať, lebo si myslíš, že všetko najlepšie vieš. Rád by som videl tú tvoju ekonomickú encyklopédiu z EU a kto ju písal, pretože opakujem ešte raz v geografii (slovenskej, českej a v plno iných krajinách) sa používa názov ekonomická geografia. Neposkytol si žiaden argument, ktorým by si toto moje tvrdenie vyvrátil. Len si stále tvrdíš svoje.
Len tak naokraj tvrdíš, že medzi ekonomickou a hospodárskou geografiou nie je lingvistický rozdiel a na druhej strane tvrdíš, že pojem ekonomická geografia lingvisticky neexistuje. Protirečíš si vo všetkom, čo tu píšeš Bronto. Navrhujem kompromis, ostane názov ekonomická geografia (pre geografickú disciplínu) a uvedie sa aj alternatívny názov používaný ekonómami (i keď zo skúsenosti viem, že predmet hospodárska geografia, ktorá sa učí na EU je odlišná od geografickej disciplíny ekonomická geografia).Whale 08:01, 24 marec 2006 (UTC)
Tak tretíkrát HOSPODÁRSKY=ECONOMIC, čo na tejto jednoduchej rovnici nerozumieš ??? Tak na akom základe tvrdíš, že sa "ekonomická geografia" používa "na celom svete"??? Veď to je lingvistický a logický nezmysel odhora až dole!!! Ak takíto absolventi najnovšie opúšťajú UK, tak to sa máme na čo tešiť...Bronto 19:20, 24 marec 2006 (UTC)
Lingvistický nezmysel je aj to, že astrológia má v názve veda a astronómia, ktorá ňou je to v názve nemá.Whale 07:22, 25 marec 2006 (UTC)
Nehnevaj sa na mňa Whale, ale nevidím tu od teba jediný slovenský zdroj, kde sa používa "Ekonomická geografia". Prosím cituj, uveď autorov atď. To, že napíšeš "v slovenskej geografii sa používa názov ekonomická geografia" absolútne nestačí. Bronto naopak uviedol svoj zdroj. Adrian@diskprís 09:03, 24 marec 2006 (UTC)
Problém je, že zdroj neuviedol. Rád by som ho videl. Môžem uviesť x učebníc a článkov z geografie, kde sa používa názov ekonomická geografia, ale k tomu sa asi nikto nedostane. Na internete máš študijný program geografie na UK: http://www.fns.uniba.sk/%7Eso/sp/sp0506.html. Ekonomická geografia je geografická disciplína, nie ekonomická a v tejto oblasti pracuje oveľa viac geografov ako ekonómov. Používať názov od nejakého ekonóma pre geografickú disciplínu je dosť sporné, keďže v tejto oblasti nepracujú. Nikdy som nevidel žiaden článok ekonóma z oblasti ekonomickej (alebo hospodárskej - čokoľvek to znamená) geografie.
A ešte jedna vec. Keď revertujete, to čo som napísal, tak si overte čo som tam doplnil, pretože ste zmazali úpravy, ktoré som v tom článku spravil a nejde len o terminológiu. Whale 10:43, 24 marec 2006 (UTC)
Tu je odkaz na pracovníkov katedry humánnej geografie a demogeografie http://www.fns.uniba.sk/~khg/. Odtiaľ sa odťukni na kontakty a napr. na Doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc., ktorý učí všeobecnú ekonomickú geografiu. Inak sa učia jednotlivé predmety ako geogr. cestovného ruchu, priemyslu a dopravy, služieb a pod. samostatne.Whale 10:54, 24 marec 2006 (UTC)

Kde sa používa "Hospodárska geografia":

 • Univerzita Mateja Bela, BB,
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Univerzita Komenského, Bratislava [1]
 • Ekonomická univezita Bratislava,
  • Fakulta Hospodárskej Informatiky
  • Náhodohospodárska fakulta
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 • učebný plán schválený Ministerstvom školstva [2]
 • Obchodné akadémie majú taký predmet + učebnice s rovnakým názvom
 • Gymnáziá majú taký predmet + učebnice s rovnakým názvom
 • SPŠ majú taký predmet + učebnice s rovnakým názvom
 • Encyklopédia YS
 • skriptá Lopušného "HOSPODÁRSKA A REGIONÁLNA GEOGRAFIA SLOVENSKA" a "HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE"

Argument, že ekonómovia študujú niečo iné pod názvom "Hospodárska geografia" ako geografovia pod názvom "Ekonomická geografia" neberiem. Adrian@diskprís 11:32, 24 marec 2006 (UTC)

Odiaľ máš to, že sa používa na UMB, nikde som to vštudijných plánoch nenašiel?Whale 07:14, 25 marec 2006 (UTC)

Tak ako vidíš, ešte aj na tvojej Prírodovedeckej fakulte použ9vajú aj výraz hospodárska geografia ako opak fyzickej geografia. To asi vtedy, keď nachvíľu "pozabudnú", že texty nie sú v angličtine...A jedna osobná poznámka ešte k tomu zbytočnému argumentu, že veď to je "geografický" odbor - chcel by som vidieť toho geografa, ktorý správne dokáže analyzovať ekonomiku štátov (lebo o to tu ide) bez toho, aby poriadne študoval ekonómiu. Národné hospodárstvo je veľmi ťažký odbor sám o sebe, a keď si niekto myslí, že ako geograf má o tom prehľad, tak sa veľmi mýli. A v živote by som nepoužil text z odboru hospodárskej geografie od nejakého čistého geografa (opísať tabuľku HDP, bez toho, aby som rozumel, čo za tým je, alebo zistiť že v mieste XY je chemický priemysel, vie aj malé dieťa). Bronto 19:08, 24 marec 2006 (UTC)

Ide o to, že ekonomická geografia neanalyzuje ekonomiku štátov, zaoberá sa priestorovými aspektami lokalizácie, distribúcie a priestorovej organizácie ekonomických aktivít (to je uvedené v definícii). Názov hospodárska geogr. sa používa v regionálnej geografii (a to v podstate len od minulého roku, nikdy predtým som sa s tým v geografii nestretol). Whale 07:21, 25 marec 2006 (UTC)

Slovenčina alebo gréčtina?[upraviť kód]

Mne sa zdá, že buď sa zhodneme na tom, že budeme používať slová slovenského pôvodu a potom má byť hospodársky zemepis, alebo budeme používať slová cudzieho (v tomto prípade gréckeho) pôvodu a potom má byť ekonomická geografia. --AtonX 11:49, 24 marec 2006 (UTC)

Vtip je v tom, že také jednoduché to nie je, lebo tie dve slová dokopy tvoria pojem (pekne to vidieť v nemčine, kde sa to píše spolu), a z tých troch alternatív pojmu sa DNES naozaj používa "hospodárska geografia" (ja za to nemôžem, ale je to tak). "Logika" v týchto veciach je taká, že správne je to, čo sa naozaj používa v oficiálnych kruhoch a na školách (napríklad v Slovníku českého jazyky majú explicitne napísané, že geografická terminilógia sa riadi tým, čo sa učia na stredných školách - a je to logické, lebo tadiaľ prejde najviac "jedincov"). Bronto 18:46, 24 marec 2006 (UTC)

Na stredných školách sa používajú učebnice geografie, kde sa uvádza socio-ekonomická geografia, ktorá sa delí na sociálnu geografiu a ekonomickú geografiu. A ako vidíš lingvistický nezmysel je hospodárska geografia nie ekonomická geografia.

Poznámku k tomu. Hospodárska geografia znamená niečo iné ako ekonomická geografia. Používa sa v súvislosti s hospodárskymi pomermi daného regiónu (keď si všimneš použitá je vždy v súvislosti s regionálnou geografiou - čo je iná disciplína geografie). Ekonomická geografia je pojem pre vedeckú disciplínu geografie, ktorej definícia je uvedená tu v článku. Argumenty prečo ekonomická geografia:

 • tento názov sa používa od zavedenia štúdia geografie na slovenských univerzitách. Prvé dve katedry, ktoré vôbec vznikli boli katedra fyzickej a ekonomickej geografie. Používa sa vo všetkých učebniciach a vedeckých článkoch geografie.
 • používa sa aj v iných krajinách: napr. Česko a všetky krajiny čo používajú slovanské jazyky. Nemci používajú Wirtschaftsgeographie ale napr. Holanďania, čo je podobný jazyk "ekonomische"
 • obsah pojmov hospodárska a ekonomická geografia nie je totožný (viz upravený článok). Hospodársku geografiu možno v širších súvislostiach považovať za súčasť ekonomickej alebo regionálnej geografie.
 • Humánnu geografiu niektorý autori označujú za socio-ekonomickú geografiu, ktorá sa delí na sociálnu a ekonomickú geografiu. Používať pojmy spoločensko-hospodárska geografia alebo spoločenská geografia a hospodárska geografie je v tejto súvisloti nešťastné a nikde sa to neuvádza.
 • Nechcete predsa premenovať disciplínu, ktorá má na Slovensku vyše 50-ročnú históriu.
 • Pojem hospodárska geografia pravdepodobne zaviedli ekonómovia a rozšíril sa až po boome ekonomických disciplín po roku 1989. Zastaralý názov pre ekonomickú geografiu je hospodársky zemepis nie hospodárska geografia.
 • Názov hospodárska geografia je lingvisticky nesprávny. Je to skomolenina z gréckeho a slovenského slova.Whale 07:14, 25 marec 2006 (UTC)

Prepísal som ten článok a vysvetlil pojmy ekonomická a hospodárska geografia tak ako sú v súčasnosti chápané. S týmto už snáď musí byť každý spokojný. Niekedy niečo napíšem aj o lokačných teóriách, priestorových analýzach a snáď niečo aj o geografických informačných systémoch, ktoré sa pri týchto analýzach používajú. Potom vám budú snáď tie rozdiely jasnejšie.Whale 07:35, 25 marec 2006 (UTC)

 • Whale, mňa by zaujímalo len tak z jazykovej zvedavosti: Ak obsah obsah pojmov hospodárska a ekonomická geografia nie je totožný, ako píšeš, aké názvy sa pre tieto dva rôzne pojmy používajú v iných jazykoch na ich odlíšenie? Povedzme hospodárska geografia vs. ekonomická geografia bude v angličtine (economic geography vs. XXX?), nemčine (Wirtschaftsgeografie vs. YYY?) a francúzštine (géographie économique vs. ZZZ?)? --AtonX 12:13, 25 marec 2006 (UTC)
Nie je totožný na Slovensku. Hospodárska geografia je predmet, ktorý sa vyučuje na stredných a vysokých školách na rozdiel od ekonomickej geografie, čo je názov pre geografickú disciplínu a ten článok je o geografickej vedeckej disciplíne.Whale 12:59, 25 marec 2006 (UTC)
 •  : Whale, Ekonomická geografia, Hospodárska geografia a Hospodársky zemepis sú absolútne ekvivalentné pojmy. Na všetkých fakultách všetkých vysokých škôl na Slovensku sa používajú ako synonymá. Hádam nebudeme jediný na svete, ktorí budú umelo rozlišovať tieto dva pojmy. Tie tvoje definície na rozlíšenie týchto pojmov sú vymyslené. Neviem ako je to s vami geografmi, ale zdá sa, že vás ekonómovia prevalcovali. Nezvyknem agrumentovať Googlom, ale teraz si to nemôžem odpustiť. Skús v Googli dať vyhľadať exaktné frázy Ekonomická geogafia a Hospodárska geografia. Nielen, že Hospodárska geografia sa vyskytuje asi dvakrát viac, ale aj štruktúra výsledkov hovorí jednoznačne v prospech Hospodárskej geografie. Sú tam zastúpené skoro všetky univerzity, obchodné akadémie, gymnáziá skrátka stredné školy. To, že na dvoch univerzitách používajú pojem Ekonomická geografia a zároveň aj pojem Hospodárska geografia len hovorí v prospech Hospodárskej geografie. Navyše prvý výsledok v Googli pri spojení Ekonomická geografia je na počudovanie slovenská Wikipédia. Čo to asi znamená ? Takže keď to zhrniem, ak súhlasíme s tým, že Hospodárska geografia a Ekonomická geografia sú ekvivalentné pojmy (na to, že nie sú budeme potrebavať oveľa viac, ako len tvoj názor), tak názov článku musí byť Hospodárska geografia (je to rozšírenejšie) a Ekonomická geografia bude len redirect na Hospodárska geografia. Ešte jedna poznámka: Nechápem, ako môžeš spojenie Hospodárska geografia označiť ako lingvistický nezmysel. To si ešte nikdy v živote nepočul spojenie, kde jedno slovo je cudzie ? Adrian@diskprís 12:19, 25 marec 2006 (UTC)
Pojmom hospodárska geografia sa neoznačuje vedecká disciplína geografie. To, že sa predmet hodpodárska geografia vyučuje na viacerých negeografických odboroch na tom nič nemení (neučia sa tam napr. lokačné teórie a pod.). Ak si pozrieš tie odkazy v googli ekonomická geografia je tam hojne zastúpená. Nejde o to, čo je viac rozšírené, ide o obsah toho pojmu. To, čo je v tom článku napísané je o disciplíne geografie, ktorá sa nazýva ekonomická geografia, nie o predmete, ktorý sa vyučuje na niektorých vysokých a stredných školách. Používať pre názov toho článku pojem hospodárska geografia by bol nesprávny. Ekonomická geografia je zaužívaný pojem vo vedeckej geografickej literatúre a žiaden ekonóm na Slovensku (čo viem) sa nezaoberá predmetom jej štúdia. To, čo sa v súčasnosti rozumie pod názvom hospodárska geografia je v podstate iba časť predmetu štúdia ekonomickej geografie. Whale 12:59, 25 marec 2006 (UTC)
A nepoužívajú sa ako synonymá, buď sa používa jeden alebo druhý, vždy v inom kontexte. A v googli je dosť odkazov aj na ekonomickú geografiu. Neviem ako si zistil čoho je viac.Whale 13:14, 25 marec 2006 (UTC)

Inak na EU učia hospodársku geografiu vyštudovaný geografi. Ak by ste to chceli definitívne vyriešiť, je treba aby sa zapojili do tejto diskusie, pretože som si v Googli všimol, že v minulosti publikovali napr. knihy s názvom Ekonomická geografia Sovietskeho zväzu. Môj názor je, že predmet štúdia ekonomickej geografie sa odvtedy natoľko zmenil (posun alebo rozšírenie o priestorové a lokačné analýzy), že začali používať pre opis hospodárskych pomerov regiónov pojem hospodárska geografia.Whale 13:46, 25 marec 2006 (UTC)

Stručne, v podstate od začiatku si tu jednoducho vymýšľaš ako malé dieťa a tvrdíš tu veci, ktorým buď sám neveríš, alebo naozaj máš problémy s elementárnym uvažovaním. Hospodárska geografia je definovaná presne tak, ako si ju definoval v úvode, takže to pekne vrátim. A budem si na teba musieť dávať pozor. Bronto 15:32, 25 marec 2006 (UTC)

Pre Bronta[upraviť kód]

Od začiatku argumentuješ na základe tvojich obmedzených znalostí z geografie a neustále klameš. V článku som uviedol aj odkaz na definíciu, ktorú používajú na EU, ty si neuviedol odkaz na žiadnu literatúru ani žiaden odkaz na relevantný zdroj na internete. Je zarážajúce, že neustále mažeš úpravy toho článku, ktoré vedú k jeho zlepšeniu a presadzuješ si svoju víziu podporenú len tvojimi pocitmi, že tvoja predstava je tá správna. Definíciu hospodárskej geografie môžete nájsť tu: [3] - Bronto ju z článku zmazal.Whale 07:15, 26 marec 2006 (UTC)

Odchádzam[upraviť kód]

Odkedy som na Wikipédiu prišiel snažil som sa sem priniesť najnovšie poznatky z oblasti geografie, ku ktorým sa pravdepodobne nikdy nedostanete. Vždy som prispieval čestne, nezaujato a pokiaľ možno čo najobjektívnejšie so všetkými kladmi a zápormi, či problémami, ktoré táto disciplína má resp. v minulosti mala (viz. napr. článok Dejiny geografie. Zistil som však, že vaša Wikipédia má len malú šancu na úspech byť objektívnou, nestrannou, slobodnou a presnou encyklopédiou. Stala sa súkromným podnikom niekoľkých indivíduí, ktorí si ju vytvárajú k obrazu svojmu. Súčasná podoba tohto článku je nesprávna, klamlivá a zavádzajúca.

Nemám v osobnom živote toľko priestoru, aby som tu trávil všetok svoj voľný čas a sledoval, korigoval úpravy mojich článkov tak, aby sa tam nevyskytovali také nezmysly, aké sú uvedené tu. Preto som sa rozhodol, že do Wikipédie prestávam prispievať. Správnu a nezaujatú verziu tohto článku nájdete na mojej redaktorskej stránke alebo po kliknutí na odkaz tu.

Ak by mal niekto záujem o štúdium ekonomickej geografie, na Slovensku je najviac rozvinutá na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, najbližšie k tomu majú v súčasnosti študijné plány pre odbory Humánna geografia a demogeografia a Humánna geografia v administratíve. Všetkých vás tam srdečne pozívam. Samostatné špecializácie ekonomická geografia sa potom dajú študovať na viacerých zahraničných univerzitách.Whale 07:15, 26 marec 2006 (UTC)

Hospodárska geografia?[upraviť kód]

Inak nechapem co sa tu riesi(lo), ked sa pozriete na zahranicne verzie clanku, tak VSADE je Ekonomicka geografia, nie hospodarska. Ono hospodarstvo ako take, nie je ekonomia. Ekonomia je veda, hospodarstvo je realita tak ako to je. Tiez sa pridavam k ekonomickej.--Ike 08:32, 22. marec 2007 (UTC)