Redaktor:Whale

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Články, ktoré som pôvodne napísal (môžu byť už zmenené):

Členenie geografie, Alexander von Humboldt, Hustota obyvateľstva, Geografia obyvateľstva, Geomorfológia, Sídlo, Štatút mesta, Mesto, Planetárna geografia, Urbánna geografia, Geografická poloha, Rostock, Kodaň, Štokholm, rovník ...

Značné úpravy som robil v:

Dejiny geografie - neviem odkiaľ to bolo pôvodne brané ale asi z nejakého textu z obdobia socializmu.

Po rozpore s redaktorom menom Bronto ohľadom článku Ekonomická geografia (pozri diskusiu k článku), ktorý má tu má rozsiahle právomoci nenávratne revertovať úpravy článkov a upravovať si ich k obrazu svojmu, som sa rozhodol prestať sem prispievať. Pre úplnosť sem ešte uvediem správne a objektívne znenie článku, ktoré bolo zmazané:

Ekonomická geografia[upraviť | upraviť kód]

Ekonomická geografia alebo zast. hospodársky zemepis je odbor geografie, ktorý sa zaoberá lokalizáciou, distribúciou a priestorovou organizáciou ekonomických aktivít. Skúma problémy ako sú lokalizácia priemyslu, poľnohospodárstva, služieb. Zaoberá sa tiež rozmiestnením ekonomických aktivít, dopravou, svetovým obchodom, priestorovou organizáciou obchodných aktivít či napr. zmenami cien nehnuteľností. V súčasnosti má na priestorové usporiadanie ekonomických aktivít vo svete veľký vplyv globalizácia.

Ekonomická geografia sa tradične delí na:

  • geografiu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
  • geografiu priemyslu
  • geografiu služieb
  • geografiu dopravy
  • geografiu cestovného ruchu
  • geografiu zahraničného obchodu ...

Týmito oblasťami sa však zaobrajú aj iné geografické disciplíny.

Ekonomickí geografi v praxi pracujú napr. v oblastiach lokačných analýz, prieskumu trhu (tu je úzky súvis s demografiou alebo sociálnou geografiou), plánovania prepráv tovarov, oceňovania pozemkov na trhu nehnuteľností, ktorý ovplyvňujú viaceré faktory napr. vzdialenosť od mesta, bonita pôd a ďalšie faktory v danej lokalite.

Hospodárska geografia[upraviť | upraviť kód]

Názov hospodárska geografia je používaný v súvislosti s hospodárskymi pomermi sledovaných regiónov. Vyučuje sa aj ako predmet na viacerých stredných a vysokých (ekonomicky zameraných) školách.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave ju definujú ako spoločenskovednú discipínu, jednu z geografických vied, ktorá skúma rozmiestnenie hospodárstva, podmienky a zvláštnosti jeho rozvoja v jednotlivých krajinách sveta. Zásadný význam prikladá zákonitostiam určujúcim rozmiestnenie výroby, formovanie hospodárskych oblastí a regionálnych štruktúr.

V geografii sa takto zadefinovaný predmet štúdia zhoduje s používaným pojmom regionálna ekonomická geografia.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

  • [1] - anotácia predmetov na fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde je uvedená definícia hospodárskej geografie