Mesto (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Mesto je na Slovensku postavenie, ktoré získava obec na požiadanie po splnení určitých kritérií vymedzených zákonom SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Ak jej bolo postavenia mesta pridelené, obec používa pred svojim názvom pomenovanie mesto. Pri výkone samosprávy používa erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a mestské insígnie.

Vyhlásenie obce za mesto[upraviť | upraviť zdroj]

Článok 70 Ústavy Slovenskej republiky sa zmieňuje o spôsobe vyhlásenia obce za mesto. Vzhľadom na stručnú formuláciu toho ústavného článku si táto problematika vyžaduje konkretizáciu zákonom. Podrobnú úpravu obsahuje zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 22 a Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie územných zmien (SVS-233004-2009/06739 z 5. mája 2009) a zákon o obecnom zriadení (369/1990). Národná rada Slovenskej republiky môže vždy k 1. januáru na návrh vlády vyhlásiť za mesto tú obec, ktorá:

  • je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom,
  • zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí,
  • má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami,
  • má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby,
  • má najmenej 5 000 obyvateľov.

Obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov ak je to opodstatnené vzhľadom na splnenie ostatných uvedených predpokladov. Podaniu žiadosti o pridelenie postavenia mesta musí predchádzať referendum obyvateľov obce. Obec podáva žiadosť o vyhlásenie za mesto po spomínanom hlasovaní obyvateľov obce, ktoré malo pozitívny výsledok prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja, v obvode, ktorého sa obec nachádza. Ak malo referendum negatívny výsledok, žiadosť o vyhlásenie obce za mesto obec nepodá. Referendum s negatívnym výsledkom bolo v minulosti napríklad v terajšom meste Gabčíkovo, kde sa obyvatelia vyjadrili proti vyhláseniu tejto obce za mesto.

Obvodný úrad v sídle kraja žiadosť o vyhlásenie obce za mesto podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky aj so svojím stanoviskom najneskôr do konca septembra kalendárneho roka. Vo svojom stanovisku krajský úrad uvedie jednoznačné odporučenie, alebo neodporučenie vyhlásenia obce za mesto a dôvody, z ktorých obvodný úrad pri odporučení alebo neodporučení vychádzal. Obvodný úrad v sídle kraja ďalej uvedie údaje o historickom vývoji obce, prínos mesta pre jeho okolie a kraj a vyhodnotenie plnenia podmienok podľa § 22 ods. 1 zákona o obecnom zriadení. Obec za mesto vyhlasuje k 1. januáru Národná rada SR na návrh vlády SR. Ak bolo obci pridelené postavenie mesta, obec pred svojím názvom používa pomenovanie mesto. 1. januára 2016 pribudli na Slovensku 2 nové mestá Gabčíkovo na juhu a Turany na severe Slovenska.

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení obce za mesto sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a na jeho základe vydá vláda obci osvedčenie o vyhlásení obce za mesto.

Najväčším mestom na Slovensku je Bratislava (425 923 obyvateľov k 31. 12. 2016[1]) a najmenšími sú Dudince (1 439 obyvateľov) a Modrý Kameň (1 614 obyvateľov).

Najväčšie obce bez postavenia mesta[upraviť | upraviť zdroj]

K 31.12.2015 (podľa Štatistického úradu):

(poradie; názov obce; okres; počet obyvateľov)

1-Smižany SN : 8633 obyv.

2-Bernolákovo SC : 6408 obyv.

3-Ivanka pri Dunaji SC : 6384 obyv.

4-Jarovnice SB : 6290 obyv.

5-Beluša PU : 5833 obyv.

6-Dunajská Lužná SC : 5794 obyv.

7-Čaňa KS : 5765 obyv.

8-Oščadnica CA : 5667 obyv.

9-Raková CA : 5463 obyv.

10-Zákamenné NO : 5367 obyv.

11-Skalité CA : 5250 obyv.

12-Lendak KK : 5195 obyv.

13-Čierny Balog BR : 5168 obyv.

14-Tvrdošovce NZ : 5153 obyv.

15-Dvory nad Žitavou NZ : 5131 obyv.

16-Nesvady KN : 5104 obyv.

17-Chorvátsky Grob SC : 5040 obyv.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Počet obyvateľov SR k 31. 12. 2016 [online]. Bratislava : ŠÚ SR, 2017-03-20. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam miest na Slovensku

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]