Samospráva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Samospráva je spôsob riadenia určitého celku, keď daný subjekt o aspoň niektorých svojich záležitostiach rozhoduje sám autonómnym spôsobom, teda „spravuje sa sám“. Opakom samosprávy je výkon správy (rozhodovanie o určitých záležitostiach) iným, vonkajším subjektom. Výhodou samosprávy je, že je bližšie spravovanému subjektu než vonkajšie a centrálne riadenie, a preto by mala byť pri zabezpečovaní lokálnych či záujmovo vymedzených záležitostiach efektívnejšia a lacnejšia.

Druhy samosprávy[upraviť | upraviť zdroj]

Územná samospráva[upraviť | upraviť zdroj]

Podrobnejšie v článku územná samospráva.

Územná samospráva je priestorovo vymedzený funkčný celok, ktorý má právo sám rozhodovať o svojich záležitostiach. Príkladom územnej samosprávy na Slovenskuobce, ako základné územné samosprávne celky. Ich právo na samosprávu je zakotvené v Ústave a podrobnejšie vymedzené najmä v zákone o obciach. Samosprávne celky vytvárajú vlastné orgány, ktorých prostredníctvom je výkon samosprávy uskutočňovaný. Ústava v hlave č. 4 taktiež stanovuje, že územnú samosprávu na Slovensku tvorí obec a vyšší územný celok.

Forma rozsiahlej samosprávy, keď štát poskytuje určitým územiam široké právo na samostatné rozhodovanie o vlastných záležitostiach vrátane legislatívnych kompetencií, sa označuje ako autonómia. Rôzne široká forma autonómie býva štandardne poskytovaná vyšším územne správnym celkom v rámci rôznych federácií.

Záujmová samospráva[upraviť | upraviť zdroj]

Podrobnejšie v článku záujmová samospráva.

Právo na samostatné rozhodovanie o vlastných záležitostiach môže byť zverené i subjektom, ktoré spája určitý spoločný záujem. V takomto prípade ide o záujmovú či profesnú samosprávu. Príkladom môžu byť Slovenská advokátska komora, Notárska komora, Lekárska komora,... Za záujmovú samosprávu možno považovať i školskú samosprávu, ktorej prostredníctvom sa na riadení školy podieľajú žiaci a ich rodičia. Existencia záujmovej samosprávy je na Slovensku garantované Ústavou SR, v ktorej je právo slobodne sa združovať zaručené. Občania do nich vstupujú dobrovoľne. Tvorí súčasť občianskej spoločnosti a predstavujú významný prvok občianskej participácie na riadení štátu.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Samospráva na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).