Preskočiť na obsah

Divoké polia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mapa znázorňujúca Divoké polia: step na ukrajinsko-ruskom pomedzí.
     Divoké polia

Divoké polia alebo Divoké pole je označenie južnoruských a ukrajinských stepí medzi Donom, vrchnou Okou a ľavými prítokmi Dnepru a Desny. Niektorí autori pokladajú za východnú hranicu Divokých polí Kaspické more. Na západ od Divokých polí leží Jedisan. V 9-13. storočí boli Divoké polia osídlené kočovnými kmeňmi Kumánov a Pečenehov, potom územie obsadili Mongoli a patrilo do sféry vplyvu vazalských tatárskych štátov – Krymský chanát, Nogajská horda atď. Od 16. storočia do Divokých polí začali migrovať ruskí a ukrajinskí zbehovia, ktorí sa pridávali ku Kozákom (Záporožie). Do 19. storočia územie bolo málo osídlené, pretože to neumožňovali stále nájazdy tak Krymských Tatárov, ako aj Kozákov (pozri Muravská cesta). Po porážke Krymského chanátu na konci 18. storočia názov Divoké polia zanikol.