Dom VI

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Dom VI

Dom VI (House VI) je dom navrhnutý americkým architektom z New Yorku Petrom Eisenmanom. Dom bol postavený v rokoch 1972 - 1975 v Cornwall, Connecticut (USA) a je známy ako príklad svojvoľnej snahy o nájdenie geometrickej transformácie, premeny ktorá je postavená nad všetko ostatné: účelovosť, technológiu, kontext, symbolizmus a dokonca estetiku.

Eisenman sa v začiatkoch svojej tvorby venoval stavbe domov, ktoré vždy pomenoval číslom (House I, House II, House III, …) Jeho prvé práce boli vnímané ako série priamočiarych a kubických domov, ako autonómne a odkazujúce na seba, nezávislé od ľudského okolia alebo od svojej funkcie. Štruktúry týchto domov sú čisto racionálne. House VI je z týchto domov najznámejši. Je zároveň tak isto ako ostatné domy z jeho tvorby príkladom toho, že architekt sa vo svojej tvorbe inklinoval k dekonštruktivizmu.

Dom je typickým Eisenmanovým snažením vytvoriť narušenie a provokovať neistotu. Škára medzi posteľami na dlážke, stenách a strope je toho najlepším príkladom. To je aj dôkazom konfliktu medzi formou a použitím. Stôl v kuchyni mal vo svojom strede stĺp, čo obedujúcich od seba jednoznačne oddeľovalo. V dome sa nachádza opačné schodisko (upside down stairs) a kúpeľňa bola prístupná iba zo spálne.

Dom s rozlohou 460 metrov štvorcových má drevenú rámovú konštrukciu. Napriek tomu trvalo 3 roky kým stavbu postavili. Jej konštrukcia mala veľké nedostatky, s nedostatnočým a neadekvátným tesnením trhlín. Ani pracovné materiály neobsahovali detaily tesnení. Od začiatku boli problémy so zatekaním, a v roku 1980 boli čím daľej tým serióznejšie. V roku 1987 sa dom nachádzal v dezolátnom stave. Hlavná konštrukcia vrátane 2 hlavných nosných stien bola v rozklade a muselo dôjsť k náročnej a drahej rekonštrukcii. Došlo k zatesneniu a premosteniu trhlín v dome.

Eisenman sám povedal: „Dom nie je objektom v tradičnom vnímaní, je to konečný výsledok procesu, alebo presnejšie záznam procesu. Zjednodušovanie architektonickej výzvy do jednoduchej formy je často podstatou pre kreativitu a prieskumné zámery, zložitosť výzvy architektúry nie je vo vylučovaní, ale v hľadaní, kde umenie je podporované silnou prítomnosťou formy, pokiaľ sú pokusy uspokojiť veľa iných požiadaviek.“[chýba zdroj]