Doxografia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Doxografia (z gr. DOXA = mienka, názor a GRAFÓ = píšem) je opis, komentovanie mienok, názorov filozofov neskoršími autormi - doxografmi.

Komentár neskorších autorov k učeniu toho ktorého filozofa, ktorý je vo vydaniach spravidla označený písmenom A, sa nazýva doxografická správa.

Najdôležitejším doxografickým dielom boli Theofrastove FYSIKÓN DOXAI (Učenia prírodných filozofov), kde Teofrastos sytematicky usporiadal názory predstaviteľov prírodnej filozofie od Tálesa po Platóna a pri každom poznamenal, čo z jeho učenia považuje za správne a čo za chybné. Za zvyšok tohto diela sa považuje pojednanie o zmyslovom vnímaní. Výťahy z tohto diela z neskorohelenistickej doby (napr. Aetios) sú dodnes hlavným prameňom pre poznanie predsokratovských filozofov. Teofrastos napísal ešte niekoľko monografií. Dôležitým je aj Eudemos. Neskorší doxografovia na nich nadväzovali, napr. Poseidónios.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]