Dregoviči

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dregoviči boli východoslovanský kmeň usídlený v priestore medzi Pripjaťou až k prameňom Nemenu a Dviny v dnešnom Bielorusku. V priebehu 11.–12. storočia prenikali Dregoviči až k Bugu. Staršie baltské obyvateľstvo (predovšetkým litovské kmene) v priebehu 9. storočia. podľahlo slavizácii alebo sa odsťahovalo ďalej na západ. V priebehu 10. storočia. sa územia obývané Dregovičmi stávajú súčasťou Kyjevskej Rusi. Správna jednota Dregovičov bola v priebehu 11. storočia rozbitá a následne podliehajú pôvodne susedným kniežatstvám. Dregoviči sa podieľali na etnogenéze neskoršieho bieloruského národa.