Duševná zaostalosť – mentálna retardácia (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

F70 - F79: DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ - MENTÁLNA RETARDÁCIA je súčasťou V. kapitoly MKCH-10 - Duševné poruchy a poruchy správania. Za mentálnu retardáciu sa pokladá zastavenie alebo nedokončenie vývinu intelektu. Porucha sa prejavuje počas vývinovej periódy a charakterizuje ju najmä poškodenie schopností patriacich k celkovej úrovni inteligencie, t. j. poznávacích, jazykových, pohybových a sociálnych schopností. Retardácia sa vyskytuje s inými psychickými či somatickými poruchami alebo bez nich. Stupne duševnej zaostalosti sa zvyčajne hodnotia štandardnými inteligenčnými testami. Niekedy sa dopĺňajú stupnicami hodnotiacimi sociálnu adaptáciu v danom prostredí. Takéto hodnotenie umožňuje približné stanovenie stupňa duševnej zaostalosti. Diagnóza bude závisieť od celkového zhodnotenia intelektuálnych funkcií skúseným diagnostikom. Intelektuálne schopnosti a sociálna adaptácia sa môžu časom meniť, a akokoľvek nízke, môžu sa zlepšiť vplyvom nácviku alebo rehabilitácie. Diagnóza by sa mala stanoviť na základe súčasnej úrovne funkcie.

Podrozdelenie na štvrtom mieste sa používa s položkami F70 - F79 na identifikáciu rozsahu porúch správania:

  • .0 bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou
  • .1 signifikantná porucha správania vyžadujúca pozornosť alebo liečenie
  • .8 iné poruchy správania
  • .9 bez zmienky o poruche správania

Podľa potreby je možné použiť doplnkové kódy na identifikáciu pridružených stavov, ako je autizmus, iné poruchy vývinu, epilepsia, poruchy správania alebo ťažké fyzické postihnutie.

Do tejto skupiny patria:

F70 - ĽAHKÁ DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ

Rozsah IQ od 50 do 69 (u dospelých, mentálny vek od 9 do 12 rokov). Výsledkom budú pravdepodobne problémy s učením v škole. Veľa dospelých je schopných pracovať, udržiavať dobré spoločenské vzťahy a byť prospešnými spoločnosti.

Zahŕňa:

Slabomyselnosť
Ľahký stupeň psychickej podnormálnosti

F71 - STREDNÝ STUPEŇ DUŠEVNEJ ZAOSTALOSTI

Rozsah IQ od 35 do 49 (u dospelých, mentálny vek od 6 do 9 rokov). Výsledkom bude pravdepodobne výrazne oneskorený vývin v detstve, ale väčšina je schopná dosiahnuť určitý stupeň nezávislosti a schopnosti primerane komunikovať a nadobudnúť školské zručnosti. Život a práca dospelých v spoločnosti vyžaduje starostlivosť rôzneho stupňa.

Zahŕňa:

Stredný stupeň psychickej podnormálnosti

F72 - ŤAŽKÁ DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ

Rozsah IQ od 20 do 34 (u dospelých, mentálny vek od 3 do 6 rokov). Výsledkom bude pravdepodobne potreba neustálej starostlivosti.

Zahŕňa:

Ťažký stupeň psychickej podnormálnosti

F73 - HLBOKÁ DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ IQ je pod 20 (u dospelých, mentálny vek niže 3 rokov). Výsledkom bude pravdepodobne závažné obmedzenie samostatnosti, kontinencie a pohyblivosti.

Zahŕňa:

Hlboká psychická podnormálnosť

F78 - INÁ DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ F79 - NEŠPECIFIKOVANÁ DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ

Zahŕňa:

Psychický deficit NS
Psychickú subnormu NS

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]