Dualizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dualizmus môže byť:

  • dvojnosť, dvojitosť, podvojnosť
  • vo filozofii:
    • koncepcia založená na dvoch samostatných, neodvoditeľných, spravidla sa vylučujúcích a vzájomne neovplyvniteľných princípoch
    • učenie o dvoch vzájomne si odporujúcich podstatách sveta, pozri dualizmus (filozofia)
  • v histórii: (spravidla konfliktné) susedstvo dvoch mocí (napr. pápeža a cisára v stredoveku, Rakúska a Pruska v novoveku)
  • v politike: voľné spojenie dvoch štátnych území pri zachovaní pomernej samostatnosti každého zo štátov, pozri dualizmus (politika)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.