Dynamická webová stránka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dynamické webové stránky sú stránky, ktoré sú generované zvlášť pre každého užívateľa na základe jeho požiadaviek alebo hodnôt premenných. Interaktivita ("dynamickosť) stránky môže byť zabezpečená dvoma spôsobmi:

  1. použitím skriptovacieho jazyka bežiaceho v prehliadači návštevníka na zmenu výzoru stránky po akciách spôsobených najmä myšou, klávesnicou alebo v určených časových intervaloch. Technológie používané na tieto zmeny majú spoločné označenie Dynamické HTML. Tieto metódy sa zvyčajne používajú na okamžitú zmenu výzoru stránky, napríklad na vytvorenie rolovacieho menu po nabehnutí myšou na položku menu.
  2. použitím skriptovacieho jazyka bežiaceho na serveri. V tomto prípade je časté čítanie údajov z databáz, ukladanie užívateľom zadaných dát do databáz, vyhľadávanie údajov a podobne.