Dynamické HTML

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dynamické HTML alebo DHTML je označenie pre súbor technológií na vývoj webových stránok. Dynamické HTML zahŕňa technológie XHTML (alebo HTML) so skriptovacím jazykom (zväčša JavaScript), ktorý je vykonávaný na strane klienta (teda v prehliadači a nie na webovom serveri). Na definovanie vzhľadu je používaná technológia CSS a súčasťou DHTML je aj DOM. Zlúčením týchto metód vývoja webovej stránky vzniká dynamická stránka schopná reagovať na akcie užívateľa bez odosielania údajov na server. Reakciami sa mení štandardný statický obsah na dynamický. Typickým príkladom môže byť zmena výzoru stránky, rolovacie menu alebo aj výpočet veku návštevníka stránky a podobne.

Termín "dynamické webové stránky" je širší koncept, označujúci akúkoľvek stránku, ktorá je generovaná zvlášť pre každého užívateľa na serveri na základe jeho požiadaviek alebo hodnôt premenných.