Dysgrafia

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Dysgrafia je špecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom.

Pozri aj[edit | edit source]