EBCDI

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
-0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -A -B -C -D -E -F
4-   â ä à á ã å ç ñ [ . < ( + !
5- & é ê ë è í î ï ì ß ] $ * ) ; ^
6- - / Â Ä À Á Ã Å Ç Ñ ¦ , % _ > ?
7- ø É Ê Ë È Í Î Ï Ì ` : # @ ' = "
8- Ø a b c d e f g h i « » ð ý þ ±
9- ° j k l m n o p q r ª º æ ¸ Æ ¤
A- µ ~ s t u v w x y z ¡ ¿ Ð Ý Þ ®
B- ¢ £ ¥ · © § ¼ ½ ¾ ¬ | ¯ ¨ ´ ×
C- { A B C D E F G H I ­ ô ö ò ó õ
D- } J K L M N O P Q R ¹ û ü ù ú ÿ
E- \ ÷ S T U V W X Y Z ² Ô Ö Ò Ó Õ
F- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ³ Û Ü Ù Ú

EBCDI (Extended Binary Coded Decimal Interchange) je rozšírený BCD kód. Spolu s číslicami reprezentuje písmená a špeciálne znaky. Bol vyvinutý firmou IBM v roku 1964 a implementovaný do systémov IBM System/360. V súčasnosti je kvôli kompatibilite navrhnutý kód UTF-EBCDIC.