Efektívna účinnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vplyv technologického rozvoja na efektívnú účinnosť. Modré čiary zobrazujú priemernú spotrebu paliva (kg uhlia/kWh), červené čiary zobrazujú dosahovanú účinnosť, na vodorovnej osi sú roky.

Efektívna účinnosť, alebo aj celková energetická účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré sa používa na opis účinnosti technického zariadenia ako celku. Vypočíta sa z pomeru hodnôt energie privedenej do zariadenia a energie odvedenej zo zariadenia, čo je veľmi často mechanická práca.

Efektívna účinnosť sa označuje symbolom ηe. Doplnok (výraz 1 - ηe) opisuje celkové straty zariadenia.

Príklad:

Efektívna účinnosť spaľovacieho motora sa vypočíta ako:

ηe =

  • We - efektívna (užitočná) práca (v kJ) ktorú spaľovací motor odovzdá na výstupnom hriadeli
  • Qd - chemická energia dodaná v palive (v kJ) daná výhrevnosťou a množstvom zmesi

alebo aj:

ηe =

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.