Ekonometria

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ekonometria alebo ekonometrika[1] (gr.) je aplikácia matematickych a štatistických metód na riešenie ekonomických problémov.[2]

Názov ekonometria pochádza z roku 1932 od nórskeho ekonóma Ragnara Frischa pôvodne znamenal akékoľvek matematické formulácie ekonomických zákonov.[3] Prvé ekonometrické práce sa zaoberali konjunktúrnymi cyklami (harvardská škola), rozborom dopytu a konštrukciou makroekonomických modelov.[4]

Ekonometria umožňuje analyzovať a predvídať správanie ekonomických veličín a hodnotiť ekonomické vzťahy.

Základné tématické okruhy ekonometrie[3]:

  • skúma formy a odhady parametrov v nákladových a produkčných funkciách
  • skúma formy a odhady parametrov v sústave ponukových funkcií
  • výskum foriem rozdelenia dôchodkov
  • prostredníctvom medziodvetvových vzťahov skúma systémy ekonomickej rovnováhy

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. ekonometria. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 30-31.
  2. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  3. a b EKONOMETRIE. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 1 A-O. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1984. s. 233.
  4. ekonometrie. In: Malá československá encyklopedie 2 D-CH. 1. vyd. Praha: Academia, 1985. s. 280.