Ekonomická pridaná hodnota

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ekonomická pridaná hodnota (angl. economic value added, skrátene EVA) je ekonomicko-finančný ukazovateľ výkonnosti podniku.

Autormi metódy EVA sú predstavitelia spoločnosti Stern Stewart & Co., Američania Joel M. Stern a G. Bennett Stewart III.

Hlavnou úlohou Ekonomickej pridanej hodnoty je, že meria ekonomický zisk podniku. Ten dosahuje podnik v prípade, ak sú uhradené nielen bežné náklady, ale aj náklady kapitálu (cudzieho a predovšetkým vlastného kapitálu). Ďalšie využitie ukazovateľa EVA je ako:

  • nástroj finančnej analýzy
  • nástroj riadenia a motivácie pracovníkov
  • nástroj ocenenia podniku.


Základný vzorec na výpočet ukazovateľa EVA je:

kde: NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) je zisk z operačnej činnosti podniku, K je kapitál, ktorý je potrebný pre hlavnú činnosť podniku, označovaný špeciálnym termínom NOA (Net Operating Assets) a WACC sú priemerné vážené náklady kapitálu (Weighted Average Cost of Capital).

Ekonomická pridaná hodnota vznikla ako dôsledok nedostatkov klasických ukazovateľov finančnej analýzy (hlavne nedostatočnej korelácií s hodnotami na kapitálových trhoch) a na prekonanie problémov vykazovania niektorých aktív (goodwill, náklady na výskum a vývoj, výdavky na marketing) v účtovníctve. Ďalšou výhodou EVA je, že vykazuje silnú koreláciu s vývojom hodnôt akcií a zobrazuje teda tvorbu hodnoty pre akcionárov.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Mařík, M., Maříková P.:. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. [s.l.] : EKOPRESS.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]