Preskočiť na obsah

Elektrická sila

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Elektrostatická sila F. (ke je Coulombova konštanta.)

Elektrická sila je sila, ktorou elektrické pole (a teda väčšinou teleso či častica s elektrickým nábojom, ktoré/-á toto pole vytvára) pôsobí na (iné) teleso alebo časticu s elektrickým nábojom. Teleso alebo častica s elektrickým nábojom sa dá označiť aj ako elektricky nabité teleso alebo častica. Elektrická sila je vektorová veličina.[1][2][3][4]

Elektrická sila medzi dvomi nabitými telesami s opačným nábojom (+ -) je príťažlivá, medzi dvoma nabitými telesami s rovnakým nábojom (+ + alebo - -) je odpudivá.

Rozlišuje sa napr. elektrostatická sila (pozri nižšie) a elektrodynamická sila.

Elektrostatická sila

[upraviť | upraviť zdroj]

Elektrostatická sila je názov elektrickej sily v tých špeciálnych prípadoch, keď sa vyššie spomínané telesá alebo častice nemenia v čase (t.j. najmä sa nepohybujú), t.j. elektrostatická sila je elektrická sila v elektrostatickom poli.[3][2][5]

Coulombova sila je názov elektrostatickej sily v tých špeciálnych prípadoch, keď na seba pôsobia dva bodové náboje. Coulombova sila sa počíta pomocou tzv. Coulombovho zákona, ktorého skalárny (t.j. zjednodušený) zápis je takýto:

,

kde F je Coulombova sila (presnejšie: veľkosť Coulombovej sily), q1 a q2 sú bodové náboje telies, r je ich vzdialenosť, ε je permitivita prostredia. Veľkosť Coulombovej sily teda závisí od veľkosti nábojov, vzdialenosti telies a prostredia medzi nimi.[6][7][4][8]

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. elektrická sila; elektrické pole. In: Encyclopaedia Beliana 4, S. 49, 50
  2. a b PERRIN, Eric Jackson. Physique Classique et Physique Quantique pour Thérapeutes et Particuliers. [s.l.] : BoD - Books on Demand, 2020. 504 s. Dostupné online. ISBN 979-10-94871-59-1. S. 184.
  3. a b Lexikon [online]. einstein-online.info, [cit. 2021-11-30]. Dostupné online.
  4. a b prof. Ing. Peter Ballo, PhD. Elektrostatické pole [online]. kf-lin.elf.stuba.sk, [cit. 2021-11-29]. Dostupné online.
  5. GRISSOM, Thomas. The Physicist's World (The Story of Motion & the Limits to Knowledge). [s.l.] : Johns Hopkins University Press+ORM, 2011. 326 s. ISBN 978-1-4214-0119-5. S. 142.
  6. Ladungen & elektrisches Feld [online]. leifiphysik.de, [cit. 2021-11-30]. Dostupné online.
  7. Einführung und Definitionen ¨Ubersicht [online]. nanopdf.com, [cit. 2021-11-30]. Dostupné online. 2.5
  8. Coulombův zákon a elektrická síla - shrnutí [online]. cs.khanacademy.org, [cit. 2021-11-29]. Dostupné online. (po česky)