Coulombov zákon

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Elektromagnetizmus
VFPt Solenoid correct2.svg
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorická sila
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Coulombov zákon je fyzikálny zákon vyjadrujúci veľkosť a smer sily, ktorou pôsobí statický elektricky nabitý objekt malých rozmerov (v ideálnom prípade bod) na iné teleso. Zákon je pomenovaný podľa svojho autora menom Charles Augustin de Coulomb.

Znenie Coulombovho zákona je nasledovné:


Veľkosť sily medzi dvoma bodovými nábojmi je priamo úmerná veľkostiam súčinu nábojov a nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti medzi nimi.


Je to analógia Newtonovho tretieho zákona v mechanike a jeho zápis je jeho ekvivalentom. Elektrická sila, ktorou pôsobí jeden náboj na druhý je rovnaká ako sila, ktorou pôsobí druhý náboj na prvý.

Vektorový (t. j. úplný) zápis[upraviť | upraviť zdroj]

\vec{F} = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2 }{|\vec{r}|^3} \vec{r} =  
\frac{1}{4 \pi \epsilon_0 } \frac{Q_1 Q_2}{|\vec{r}|^2}


pričom


\vec{F} vektor sily medzi dvoma bodovými nábojmi
Q_1 náboj, na ktorý sila pôsobí
Q_2 pôsobiaci náboj
\vec{r}=\vec{r_1}-\vec{r_2} vektor vzdialenosti medzi dvoma nábojmi
\vec{r_1} \ polohový vektor náboja Q_1,
\vec{r_2} \ polohový vektor náboja Q_2,
 \hat{r} jednotkový vektor orientovaný v smere \vec{r}
\epsilon_0 permitivita vákua


Ak je súčin Q1 a Q2 záporný, sila F je príťažlivá, ak je kladný, sila je odpudivá.

Skalárny zápis[upraviť | upraviť zdroj]

Ak nás nezaujíma smer, ale len veľkosť sily, zredukuje sa vyššie uvedený vzorec na:

 F = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{|Q_1| |Q_2|}{r^2}