Preskočiť na obsah

Impedancia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Impedancia je zdanlivý odpor elektrotechnickej súčiastky a fázový posun napätia oproti prúdu pri prechode harmonického striedavého elektrického prúdu danej frekvencie. Podobne ako elektrický odpor charakterizuje vlastnosti prvku pre jednosmerný prúd, impedancia charakterizuje vlastnosti prvku pre striedavý prúd. Impedancia je základná vlastnosť, ktorú potrebujeme vedieť pre analýzu striedavých elektrických obvodov.

Impedancia sa zapisuje pomocou komplexných čísiel.

Značka:

Základná jednotka: ohm, značka

Ďalšie jednotky: rovnaké ako pre elektrický odpor

Výpočet: , kde je rezistancia (el. odpor) je reaktancia prvku, a je komplexná jednotka.

Polárny zápis: , kde je veľkosť modulu resp. amplitúdy a je fáza.

S impedanciou sa formálne počíta rovnako ako s odporom, platia tu rovnaké pravidlá pre sériové a paralelné zapojenie, len namiesto okamžitých hodnôt napätí a prúdov pracujeme s fázormi:

, kde je fázor napätia a je fázor prúdu.

Impedancia základných prvkov striedavých elektrických obvodov[upraviť | upraviť zdroj]

Impedancia (Z) sa v schémach obvodov značí rovnako ako rezistor.

Impedancia odporu: , kde je rezistancia tzv. ideálneho odporu (rezistora)

Impedancia cievky: , kde je indukčnosť tzv. ideálnej cievky (induktora) a ω je uhlová rýchlosť

Impedancia kondenzátora: , kde je kapacita tzv. ideálneho kondenzátora (kapacitora) a je uhlová rýchlosť

Impedancia závisí od frekvencie, pretože , kde je frekvencia.