Elektrické napätie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Výstražná tabuľa vysokého napätia

Elektrické napätie je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje rozdiel elektrického potenciálu dvoch bodov a predstavuje energiu potrebnú na premiestnenie elektrického náboja medzi týmito dvoma bodmi v určitom elektrickom poli.

  • Značka: U
  • Základná jednotka: volt, skratka V
  • Meracie prístroje: voltmeter, osciloskop
Zdroje elektrického napätia

Vzťah k iným veličinám[upraviť | upraviť zdroj]

Elektrické napätie je úzko zviazané s elektrickým prúdom, ktorý vzniká pri priložení elektrického napätia na vodivé predmety v súlade s Ohmovým zákonom.

Podľa Ohmovho zákona je medzi prúdom prechádzajúcim vodičom a napätím na vodiči nasledovný vzťah:

U = R.I  [V]

Súčin jednosmerného napätia a jednosmerného prúdu je výkon:

P = U.I  [W]

Pre striedavé:

P = U.I.\cos\phi  [W]

kde \phi je uhol medzi napätím a prúdom. Ak je daná intenzita elektrického poľa \vec{\mathbf{E}} v priestore, potom elektrické napätie medzi ľubovoľnými dvoma bodmi \mathbf{x} a \mathbf{y} vypočítame zo vzťahu

U=\int_{\mathbf{x}}^{\mathbf{y}}\vec{\mathbf{E}}\cdot\mathrm{d}\vec{\mathbf{l}}

čo je rovné rozdielu potenciálov v daných bodoch.