Elektronická adresa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Elektronická adresa (iné názvy: e-mailová/emailová/mailová/mejlová/e-poštová adresa; nepresne: internetová adresa; skrátene: adresa, e-mail, email, mail, mejl, e-pošta, v slangu: majl(ová adresa), meil(ová) adresa [názvy porov. v článku e-mail]) je adresa, na ktorú sa posielajú e-mailové správy (elektronická pošta), čiže je to údaj, ktorý jednoznačne určuje e-mailovú schránku (angl. email box), a tým umožňuje doručenie e-mailovej správy správnemu adresátovi alebo adresátom.

Elekronická adresa sa skladá z dvoch častí, ktoré sú spojené znakom @ (znak sa v slovenčine nazývaný ako "Zavináč"). Prvá časť elektronickej adresy identifikuje používateľa (skupiny používateľov alebo podobne). Druhá časť je názov domény poskytovateľa elektronickej pošty daného užívateľa.

Súčasné programy na čítanie a posielanie elektronickej pošty (tzv. poštový klient) využívajú poštové protokoly (Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)), ktoré umožňujú pridať k adrese (pred ňu) aj ľubovoľný text napríklad meno a priezvisko napríklad 'Dora Enzinger' <dora.enzinger@stuba.sk>. Táto textová časť býva oddelená úvodzovkami alebo apostrofami a potom samotná adresa, v ktorej nesmú byť medzery ani vyhradené znaky ani diakritika býva oddelená lomenými (ostrými) zátvorkami <>. Textová časť je nepovinná, používateľ si ju môže zvoliť skoro ľubovoľne. Správa bude doručená správne aj bez nej, stačí teda adresovať len dora.enzinger@stuba.sk. Viacero adries sa oddeľuje čiarkou.

Poštové servery spravidla nie sú pri spracovaní adresy odosielateľa a / alebo príjemcu case sensitive (nerozlišujú malé a veľké písmená). Je to v súlade s RFC 5321 odst. 2.4, kde sa dovoľuje v lokálnej časti adresy (pred zavináčom) používať aj malé aj veľké písmená, odporúčané sú však malé. Závisí od poštového servera ale u nás je zvykom, že dora.enzinger@stuba.sk a napríklad Dora.Enzinger@stuba.sk smerujú do tej istej poštovej schránky.

Elektronická adresa môže v e-maily byť použitá na označenie adresáta (To: „komu“) alebo adresáta kópie (Cc: carbon copy) alebo adresáta slepej kópie (Bcc: blind carbon copy).

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]