Epizodické a záchvatové poruchy (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

G40 - G47: EPIZODICKÉ A ZÁCHVATOVÉ PORUCHY patria do VI. kapitoly MKCH-10 - Choroby nervového systému.

G40 - EPILEPSIA - ZRÁDNIK

Nezahŕňa:
Landauov-Kleffnerov syndróm (F80.3)
záchvat (kŕčov) NS (R56.8)
status epilepticus (G41.-)
Toddovu paralýzu (G83.8)
G40.0 - Idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna) (parciálna) s jednoduchými parciálnymi kŕčmi
Benígna epilepsia detského veku s centrotemporálnymi EEG hrotmi
Epilepsia detského veku s okcipitálnymi EEG záchvatmi
G40.1 - Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou

(fokálna) (parciálna) s jednoduchými parciálnymi kŕčmi

Záchvatové zmeny vedomia
Jednoduché parciálne kŕče, ktoré sa vyvíjajú do sekundárne generalizovaných kŕčov
G40.2 - Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou

(fokálna) (parciálna) s komplexnými parciálnymi kŕčmi

Záchvaty so zmenou vedomia, často s automatizmami
Komplexné parciálne kŕče, ktoré sa vyvíjajú do sekundárne generalizovaných kŕčov
G40.3 - Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy
Benígna
myoklonická epilepsia v dojčenskom veku
novorodenecké kŕče (familiárne)
Detská epilepsia s absenciou [pyknolepsia]
Epilepsia s kŕčmi (grand mal) pri prebúdzaní
Juvenilná
epilepsia s absenciou
myoklonická epilepsia [impulzívny petit mal]
Nešpecifické epileptické záchvaty
atonické
klonické
myoklonické
tonické
tonicko-klonické
G40.4 - Iná generalizovaná epilepsia a epileptické syndrómy
Epilepsia s
chýbaním myoklonu
s myoklonicko-astatickými záchvatmi
Infantilné spazmy
Lennoxov-Gastautov syndróm
Salaamove záchvaty
Symptomatická skorá myoklonická encefalopatia
Westov syndróm
G40.5 - Špeciálne epileptické syndrómy
Epilepsia partialis continua [Koževnikovova]
Epileptické záchvaty súvisiace s
alkoholom
liečivami
hormonálnymi zmenami
ukrátením o spánok
stresom
Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva, ak je liečivo príčinným faktorom.
G40.6 - Nešpecifikované záchvaty grand mal (so záchvatmi petit mal alebo bez nich)
G40.7 - Nešpecifikovaný petit mal bez záchvatov grand mal
G40.8 - Iná epilepsia
Epilepsia a epileptické syndrómy bez určenia či sú fokálne alebo generalizované
G40.9 - Nešpecifikovaná epilepsia
Epileptické
kŕče NS
záchvaty NS

G41 - EPILEPTICKÝ STAV - STATUS EPILEPTICUS

G41.0 - Status epilepticus grand mal
Tonicko-klonický epileptický stav
Nezahŕňa:
epilepsiu partialis continua [Koževnikovovu] (G40.5)
G41.1 - Status epilepticus petit mal
Stav epileptickej absencie
G41.2 - Komplexný parciálny epileptický stav
G41.8 - Iný epileptický stav
G41.9 - Nešpecifikovaný epileptický stav

G43 - MIGRÉNA

Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva, ak je liečivo etiologickým faktorom.

Nezahŕňa:
bolesť hlavy (R51)
G43.0 - Migréna bez aury [bežná migréna]
G43.1 - Migréna s aurou [klasická migréna]
Migréna
aura bez bolesti hlavy
bazilárna
ekvivalenty
familiárna hemiplegická
s
náhlym nástupom aury
predĺženou aurou
typickou aurou
G43.2 - Migrénový stav
G43.3 - Komplikovaná migréna
G43.8 - Iná migréna
Oftalmoplegická migréna
Retinálna migréna
G43.9 - Nešpecifikovaná migréna

G44 - INÉ SYNDRÓMY BOLESTI HLAVY

Nezahŕňa:
atypickú bolesť tváre (G50.1)
bolesť hlavy NS (R51)
neuralgiu trojklaného nervu (G50.0)
G44.0 - Syndróm migrénovej neuralgie
Chronická paroxyzmálna hemikránia
Migrénová neuralgia (zdĺhavá bolesť hlavy)
chronická
epizodická
G44.1 - Bolesť hlavy vaskulárneho pôvodu nezatriedená inde
Vaskulárna bolesť hlavy NS
G44.2 - Bolesť hlavy tenzného typu
Zdĺhavá bolesť hlavy z celkového napätia
Epizodická tenzná bolesť hlavy
Tenzná bolesť hlavy NS
G44.3 - Zdĺhavá poúrazová bolesť hlavy
G44.4 - Bolesť hlavy zapríčinená liečivom nezatriedená inde
Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.
G44.8 - Iné špecifikované syndrómy bolesti hlavy

G45 - PRECHODNÉ MOZGOVÉ ISCHEMICKÉ ATAKY A PRÍBUZNÉ SYNDRÓMY

Nezahŕňa:
neonatálnu mozgovú ischémiu (P91.0)
G45.0 - Syndróm vertebrobazilárnej artérie
G45.1 - Syndróm krčnice (hemisférický)
G45.2 - Viacnásobné a obojstranné syndrómy precerebrálnej artérie
G45.3 - Amaurosis fugax
G45.4 - Prechodná celková amnézia
Nezahŕňa:
amnéziu NS (R41.3)
G45.8 - Iné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy
G45.9 - Nešpecifikovaný prechodný mozgový ischemický záchvat
Spazmus mozgovej artérie
Prechodná mozgová ischémia NS

G46* - CIEVNE SYNDRÓMY MOZGU PRI CEREBROVASKULÁRNYCH CHOROBÁCH (I60 - I67†)

G46.0* - Syndróm strednej mozgovej artérie (I66.0†)
G46.1* - Syndróm prednej mozgovej artérie (I66.1†)
G46.2* - Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2†)
G46.3* - Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60 - I67†)
Syndróm
Benediktov
Clauderov
Fovilleov
Millardov-Gublerov
Wallenbergov
Weberov
G46.4* - Mozočkový syndróm porážky
G46.5* - Čistý motorický lakulárny syndróm (I60 - I67†)
G46.6* - Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60 - I67†)
G46.7* - Iné lakulárne syndrómy (I60 - I67†)
G46.8* - Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†)

G47 - PORUCHY SPÁNKU

Nezahŕňa:
nočnú moru (F51.5)
neorganické poruchy spánku (F51.-)
pavor nocturnus (F51.4)
námesačníctvo (F51.3)
G47.0 - Poruchy zaspávania a udržiavania spánku [insomnie]
G47.1 - Poruchy z nadmernej ospanlivosti [hypersomnie]
G47.2 - Poruchy cyklu spánok - bdenie
Syndróm oneskorenej spánkovej fázy
Nepravidelný typ cyklu spánok - bdenie
G47.3 - Spánková apnea
Spánková apnea
centrálna
obštrukčná
Nezahŕňa:
Pikwickovský syndróm (E66.2)
spánkovú apneu novorodencov (P28.3)
G47.4 - Narkolepsia a katoplexia
G47.8 - Iné poruchy spánku
Kleineov-Levinov syndróm
G47.9 - Nešpecifikovaná porucha spánku

Zdroje[upraviť | upraviť kód]