Európska geografická asociácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Európska geografická asociácia
Základné informácie
Krátky názovEGEA
Motto„Experience Geography, Explore Europe“
Vznik1987
Typsieť spájajúca študentov geografie a mladých geografov
ÚstredieUtrecht, Holandsko
Ďalšie informácie
Oblasť pôsobeniaEurópa
Členstvocez 2000
Hlavný orgánBoard of EGEA
Webstránkaegea.eu

Európska geografická asociácia (EGEA, ang. European Geography Association) je európska sieť študentov geografie a mladých geografov, pričom základnou myšlienkou jej fungovania je výmena geografických znalostí. Na dosiahnutie tohto cieľa jednotlivé entity EGEA organizujú kongresy, krátkodobé výmenné pobyty medzi entitami, národné víkendy, exkurzie a publikujú tiež vlastný vedecký časopis[1]. Hlavnou komunikačnou platformou celej asociácie sú jej webové stránky.

Cieľom EGEA je ponúknuť príležitosti osobného rozvoja mladým geografom naprieč Európou a umožniť naplnenie potenciálu mladých vedcov. EGEA poskytuje doplnkové a alternatívne vzdelávacie príležitosti presahujúce záber formálneho geografického vzdelania. EGEA poskytuje svojim členom možnosti zapojiť sa do medzinárodnej interakcie, rovnako ako usporadúvať akademické, vedecké, kultúrne a profesijné aktivity, určené pre mladých geografov a postavené na základe rovnosti, rozmanitosti a tolerancie. EGEA aktívne prispieva k propagácii geografie skrz svoje networkingové možnosti a skrz strategické partnerstvá, s hlavným cieľom upevniť pozíciu geografie v komunitách svojich členov. 

História[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1987 študenti z univerzít vo VaršaveBarcelone a Utrechte prišli s myšlienkou založiť asociáciu pre vzájomnú výmenu geografických znalostí medzi niekoľkými krajinami v Európe. O rok neskôr, v roku 1988, bola EGEA oficiálne registrovaná ako nadácia so sídlom v Utrechte. V roku 1996 boli spustené prvé internetové stránky EGEA. Počas nasledujúcich rokov sa tieto stránky stali hlavnou komunikačnou platformou pre členov EGEA. Roku 2009 bolo na Všeobecnom zhromaždení (General Assembly) v holandskej obci Heeg rozhodnuté o zmene právneho statusu EGEA z nadácie na asociáciu. Do súčasnosti (január 2016) sa EGEA rozrástla z pôvodných troch entít na aktuálnych viac ako 90 entít v 36 rôznych krajinách. 

Aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje niekoľko druhov lokálnych, národných a medzinárodných aktivít organizovaných entitami EGEA. Hlavnými udalosťami roku sú kongresy. Ďalšími výročnými udalosťami sú národné víkendy a letné školy. Okrem toho entity organizujú svoje vlastné akcie. Obsahovo akcie EGEA siahajú od vedeckých seminárov alebo exkurzií po akcie organizované výlučne za účelom stretávania členov. Veľmi populárne sú tiež výmenné pobyty medzi entitami. 

Kongresy[upraviť | upraviť zdroj]

Každý rok sa koná celkom päť kongresov. Štyri z nich sú regionálne kongresy, ktoré sú organizované na jar jednou či viacerými entitami z každého regiónu. Najdôležitejším kongresom celej asociácie je Výročný kongres (Annual Congress), ktorý sa koná v septembri. 

Na kongresoch sa konajú workshopy, exkurzie, tréningy a prednášky s vedeckým pozadím. Navyše sa tu konajú zhromažděnia kontaktných osôb (Contact Persons) z príslušných entít. 

Výmenné pobyty (Exchanges)[upraviť | upraviť zdroj]

Študentské výmeny sú základnou aktivitou EGEA. Umožňujú malým skupinkám z dvoch alebo troch entít navštíviť entity v iných krajinách, naučiť sa niečo o ich kultúre, spoznať miestne zvyky, prírodu a zaujímavé miesta. Najdôležitejším faktom však je, že tieto aktivity umožňujú mladým študentom geografie spoznať ich zahraničných rovesníkov. Na základe dohody jedna entita hostí druhú. Počas návštevy sa hostiteľská entita stará o členov druhej entity a poskytuje im ubytovanie, jedlo a program. Neskôr sa pozície entít vymenia. Výmenné pobyty tohto typu tvoria najväčšiu časť všetkých aktivít EGEA konaných v priebehu každého roka. 

Vedecké sympózium (Scientific Symposium)[upraviť | upraviť zdroj]

Každý rok sa v rámci Výročného kongresu koná tiež vedecké sympózium, kde môžu členovia predviesť svoj vedecký výskum, napríklad prostredníctvom svojej diplomovej či dizertačnej práce. 

Semináre[upraviť | upraviť zdroj]

Každý rok sa koná niekoľko seminárov, ktoré sú organizované niekoľkými entitami. Semináre sú odborne zamerané a zaoberajú sa vždy témou v určitých geografických disciplínach. 

Letné/zimné školy[upraviť | upraviť zdroj]

Počas prázdnin v lete a v zime EGEA taktiež dáva študentom príležitosť zúčastniť sa vlastných letných a zimných škôl. 

Víkendové aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Národné či medzinárodné víkendové aktivity sú spravidla organizované jednou entitou. Vo väčšine prípadov je pre každú akciu tohto typu zvolená ústredná téma a na jej základe postavený program akcie spojený s predstavením vybranej oblasti a jej lokálnych charakteristík. Program môže byť zameraný vedecky či neformálne. Niektoré z víkendových aktivít (napríklad v pobaltských krajinách, slovanských krajinách, Nemecku, Beneluxe a na Balkáne) bývajú určené členom konkrétnej oblasti, zatiaľ čo iné sú otvorené pre všetkých členov EGEA. 

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

EGEA je rozdelená do štyroch administratívnych regiónov: North & Baltic (škandinávske krajiny a okolie), East, West a Euro-Mediterranean (Stredomorie). Každý región si na dobu jedného roku volí svoju kontaktnú osobu (Regional Contact Person). Ako pomocníci pri výkone jej funkcie slúžia regionálni asistenti (Regional Assistants), ktorí dohromady s RCP tvoria regionálne tímy. Funkcia RCP bola zavedená v roku 2012 s cieľom zmenšiť množstvo agendy spravovanej priamo vedením EGEA prostredníctvom prenesenia správy regiónov na nižšiu úroveň. 

Regióny[upraviť | upraviť zdroj]

Región North & Baltic[upraviť | upraviť zdroj]

Tento región leží v severnej Európe v oblasti Baltského mora. Entity, ktoré do neho patria, sú umiestnené v: Dánsku, Estónsku, Fínsku, Litve, Nórsku a Rusku. Krajiny, ktoré aktuálne nemajú fungujúcu entitu a patria do tohto regiónu, sú Island, Lotyšsko a Švédsko. 

Entita Krajina
Copenhagen Dánsko
Helsinki Fínsko
Joensuu Fínsko
Kaliningrad Rusko
Oslo Nórsko
Oulu Fínsko
Saint-Petersburg Rusko
Tartu Estónsko
Trondheim Nórsko
Turku Fínsko
Umeå* Švédsko
Vilnius Litva

* kandidujúca entita

Región East[upraviť | upraviť zdroj]

Východný región je geograficky najväčším regiónom EGEA. Zahŕňa entity z Bulharska, Česka, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a Ruska (s výnimkou Petrohradu a Kaliningradu). 

Entita Krajina
Bratislava Slovensko
Brno Česko
Bucharest Rumunsko
Budapest Maďarsko
Chernivtsi Ukrajina
Cluj-Napoca Rumunsko
Gdansk Poľsko
Iasi Rumunsko
Izhevsk Rusko
Katowice Poľsko
Kazan Rusko
Kharkiv Ukrajina
Kraków Poľsko
Kyiv Ukrajina
Lviv Ukrajina
Moscow Rusko
Olomouc Česko
Pécs Maďarsko
Poznań Poľsko
Praha Česko
Tbilisi Gruzínsko
Timișoara Rumunsko
Warszawa Poľsko
Dnipro Ukrajina
Lutsk* Ukrajina
Ostrava Česko
Wrocław Poľsko

* kandidujúca entita

Región West[upraviť | upraviť zdroj]

Západný región je najväčším administratívnym regiónom EGEA podľa počtu členov a entít. Zahŕňa Britské ostrovy, krajiny Beneluxu, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a tiež entity vo Francúzsku, ktoré nie sú v prímorských mestách. Jedinými krajinami tohto regiónu bez entity sú Luxembursko a Írsko. 

Entita Krajina
Aachen Nemecko
Amsterdam Holandsko
Augsburg Nemecko
Berlin Nemecko
Bern Švajčiarsko
Birmingham Spojené kráľovstvo
Bonn Nemecko
Brussels Belgicko
Gent Belgicko
Göttingen Nemecko
Graz Rakúsko
Greifswald Nemecko
Groningen Holandsko
Halle Nemecko
Innsbruck Rakúsko
Jena Nemecko
Kiel Nemecko
Leicester Spojené kráľovstvo
Leuven Belgicko
Mainz Nemecko
Marburg Nemecko
Munich Nemecko
Münster Nemecko
Nijmegen Holandsko
Strasbourg Francúzsko
Tübingen Nemecko
Utrecht Holandsko
Vienna Rakúsko
Zürich Švajčiarsko
Bamberg Nemecko
Bordéaux* Francúzsko
Chambéry* Francúzsko
Cologne* Nemecko

* kandidujúca entita

Región Euro-Mediterranean[upraviť | upraviť zdroj]

Tento región zahŕňa všetky entity z krajín okolo Stredozemného mora. Patria tu entity z Bosny a Hercegoviny, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Izraela, Macedónska, Malty, Grécka, Slovinska, Srbska, Španielska a Turecka.

Entita Krajina
Alicante Španielsko
Banja Luka Bosna a Hercegovina
Barcelona Španielsko
Belgrade Srbsko
Israel Izrael
Izmir Turecko
Koper Slovinsko
La Rochelle  Francúzsko
Ljubljana Slovinsko
Madrid Španielsko
Malta Malta
Milano Taliansko
Montpellier Francúzsko
Mostar Bosna a Hercegovina
Opatija Chorvátsko
Sevilla Španielsko
Skopje Macedónsko
Tenerife Španielsko
Valladolid Španielsko
Zadar Chorvátsko
Zagreb Chorvátsko
Lisbon* Portugalsko
Maribor Slovinsko
Sarajevo* Bosna a Hercegovina
Nikšić* Čierna Hora
Balearic Islands* Španielsko

* kandidujúca entita

Vedenie EGEA (Board of EGEA)[upraviť | upraviť zdroj]

Vedenie pozostáva z šiestich osôb, z ktorých štyri plnia funkcie prezidenta, viceprezidenta, sekretára a pokladníka. Títo štyria členovia vedenia sú volení na všeobecnom zhromaždení všetkých členov asociácie. Pôvodne bol členom vedenia tiež zástupca entity usporadúvajúcej výročný kongres (AC), no táto funkcia bola na zhromaždení v roku 2015 nahradená funkciou Public Relations and Event Advisor. Vedenie reprezentuje asociáciu a je jej výkonným orgánom. Ďalej je podporované koordinátorom sekretariátu (Secretariat Coordinator), ktorého sídlo je v kancelárii EGEA v Utrechte (pozíciu vždy zastáva člen miestnej entity; vytvorená bola v roku 2005) a od roku 2016 aj špeciálnym tímom, ktorý má za úlohu starať sa o zaisťovanie finančných prostriedkov z grantov (Grant Team).

)* do roku 2012 organizátor výročného kongresu (Annual Congress Organiser), potom do roku 2015 koordinátor výročného kongresu (Annual Congress Coordinator).

)** do roku 2016 Secretariat Director

Regionálne kontaktné osoby (RCPs)[upraviť | upraviť zdroj]

Štyri regionálne kontaktné osoby udržujú kontakt medzi entitami vo svojom regióne a vedením EGEA.

Výbory (Committees)[upraviť | upraviť zdroj]

EGEA má niekoľko výborov, ktoré zabezpečujú dôležitú prácu pre fungovanie asociácie. V súčasnosti sú aktívne[2]:

Activities and Events Committee
Communication and Media Committee
EGEA Green
European Geographer
Fundraising Committee
Training Committee
Organization and Strategy Committee
Regional Support Committee
Scientific Committee
WebAdmin Team

Partneri[upraviť | upraviť zdroj]

EGEA má niekoľko partnerských organizácií[3], napríklad EUROGEO, IFISO, IAAS, ISHA[4], StudyPortals[5] a ThinkYoung. Okrem toho spolupracuje s programom EU nazvaným Youth in Action[6], rovnako ako s programom European Youth Forum. Okrem toho má EGEA silnú väzbu na firmu ESRI, ktorá poskytuje licencie na GIS software, a na univerzitu v Utrechte[3].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. http://issuu.com/europeangeographer/stacks/b775e5cbcbc04630836d26f5e43f3cf7
  2. http://www.egea.eu/network/entity-list/
  3. a b http://www.egea.eu/about/sponsors-and-partners/
  4. http://www.egea.eu/announcement/partnership-agreement-with-isha/
  5. http://www.studyportals.eu/blog/articles/684/egea-european-geography-association.html
  6. http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]