Preskočiť na obsah

Európske spoločenstvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Európske spoločenstvo je niekedy – aj v oficiálnych dokumentoch, najmä pred rokom 1993 – iné označenie pre Európske spoločenstvá (pozri aj Terminologická poznámka).

Európske spoločenstvo (neoficiálna skratka ES; po angl.: European Community), do 1. novembra 1993 Európske hospodárske spoločenstvo (EHS; po angl.: European Economic Community), bolo pôvodne medzivládne hospodárske združenie založené v roku 1957, ktoré sa neskôr postupne premenilo na nadnárodnú organizáciu a ktoré bolo od roka 1967 súčasť Európskych spoločenstiev a od 1. novembra 1993 aj Európskej únie.

Európske hospodárske spoločenstvo založilo šesť zakladajúcich štátov (Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, NSR) podpísaním prvej z dvoch zmlúv v Ríme v roku 1957 a premenované Maastrichtskou zmluvou na Európske spoločenstvo. Po vstupe zmluvy do platnosti v roku 1993 sa ES stalo súčasťou Európskej únie.

Na základe Lisabonskej zmluvy Európske spoločenstvo 30. novembra 2009 zaniklo a 1. decembra 2009 ho nahradila Európska únia ako jeho právny nástupca.

Skratka ES môže znamenať buď Európske spoločenstvá, alebo Európske spoločenstvo. Oficiálne, napríklad aj v úradnom vestníku, znamená len Európske spoločenstvá.

Terminologická poznámka[upraviť | upraviť zdroj]

Ohľadom pojmov Európske spoločenstvo verzus Európske spoločenstvá existuje neporiadok aj v starších oficiálnych dokumentoch a zmluvách. V minulosti (pred rokom 1993) sa Európske spoločenstvá (pôvodne tri, dnes existuje už len jedno, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu) bežne označovali ako Európske spoločenstvo; takéto použitie pojmu prijal aj Európsky parlament v uznesení zo 16.2.1978. Podľa Maastrichtskej zmluvy (1993) síce Európske spoločenstvo označuje bývalé EHS, ale aj v oficiálnych dokumentoch Európskej únie sa pojmy Európske spoločenstvo alebo Spoločenstvo používali na označenie všetkých troch (neskôr len dvoch) zakladajúcich spoločenstiev.

Neporiadok bol o to väčší (a spôsobený aj tým), že od roku 1993 sa používal najčastejšie pojem „Európska únia“, a to tak v presnom zmysle (bývalé 3 piliere), ako aj nepresne na označenie EHS, resp. Európskeho spoločenstva alebo všetkých zakladajúcich spoločenstiev. V bežnej komunikácii boli teda pojmy Európske spoločenstvo či Európske spoločenstvá vytlačené pojmom Európska únia.

V súčasnosti je situácia omnoho prehľadnejšia. Dnes existuje len jedna Európska únia, ktorá je právnym nástupcom zrušeného Európskeho spoločenstva, a popri Únii existuje formálne samostatné Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Pojem Európske spoločenstvá dnes už stratil význam.