Ex nihilo nihil fit

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ex nihilo nihil fit je latinská veta, ktorá v preklade znamená: „Z ničoho nič nevzniká“.

Túto vetu ako prvý vyriekol Melissos. Lucretius Carus ju rozvinul v poéme O podstate veci v protiklade k učeniu o stvorení sveta bohom.