Expertný systém

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Základná štruktúra expertného systému

Expertný systém je aplikačný počítačový program alebo systém kooperujúcich programov, ktorý rozhoduje alebo rieši problémy v istej špecializovanej oblasti (financie, medicína, a i.) s použitím znalostí a pravidiel definovaných expertami z príslušnej oblasti. Expertné systémy sa vytvárajú pre kognitívne riešenie problémov na expertnej úrovni. Ide o také problémy, pre ktoré nie sú známe riešiace algoritmy. Algoritmy stelesnené v expertných systémoch zodpovedajú všeobecným metódam vyhľadávania vhodných riešiacich postupov. Tieto metódy nie sú špecifické pre jednotlivé problémy. Korešpondujú so všeobecne platnými postupmi cieleného prehľadávania tzv. problémového priestoru.

Architektúra expertných systémov[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotlivé programové celky tejto sústavy sú prvkami funkčne vymedzených a svojím poslaním odlišných modulov, ktorých vzájomné väzby vytvárajú architektúru znalostného systému. Súbor znalostí zahrnutých v expertom systéme sú formálneho aj heuristickeho charakteru s možnosťou fuzzy prístupu k riešeniu úlohy. Vedomosti experta sú vyjadrené explicitne v podobe bázy vedomostí (znalostí) a je stanovená stratégia ich využívania. Množina údajov pre konkrétne riešený prípad je bázou údajov (dát). Inferenčný (odvodzovací) mechanizmus pracujúci s bázou vedomosti a údajov tvorí jadro expertného systému.

Zložky expertných systémov sú:

  • báza vedomostí a báza údajov - sú to pasívne zložky,
  • inferenčný mechanizmus - aktívna zložka, pretože napodobňuje spôsobilosti experta uvažovať.

Expertný systém (ES) je systém, ktorý poskytuje rady týkajúce sa optimálneho výberu, vie diagnostikovať problém a podáva odporúčanie na vyriešenie problému. V zásade ES používa ľudské znalosti na vyriešenie reálneho problému, ktorý by na vyriešenie normálne vyžadoval ľudskú inteligenciu, respektíve špecialistu – experta.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.