Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

G20 - G26: EXTRAPYRAMÍDOVÉ PORUCHY A PORUCHY HÝBAVOSTI patria do VI. kapitoly MKCH-10 - Choroby nervového systému.

G20 - PARKINSONOVA CHOROBA

Hemiparkinsonizmus
Paralysis agitans
Parkinsonizmus alebo Parkinsonova choroba
NS
idiopatická
primárna

G21 - SEKUNDÁRNY PARKINSONIZMUS

G21.0 - Zhubný neuroleptický syndróm
Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.
G21.1 - Iný sekundárny parkinsonizmus vyvolaný liečivom
Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na indentifikovanie

liečiva.

G21.2 - Sekundárny parkinsonizmus vyvolaný inými vonkajšími činiteľmi

Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na indentifikovanie vonkajšieho činiteľa.

G21.3 - Parkinsonizmus po zápale mozgu (postencefalitický)
G21.8 - Iný sekundárny parkinsonizmus
G21.9 - Nešpecifikovaný sekundárny parkinsonizmus

G22* - PARKINSONIZMUS PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

Syfilitický parkinsonizmus (A52.1†)

G23 - INÉ DEGENERATÍVNE CHOROBY BAZÁLNYCH GANGLIÍ

Nezahŕňa:

  • multisystémovú degeneráciu (G90.3)
G23.0 - Hallervordenova-Spatzova choroba
Pigmentová degenerácia pallida
G23.1 - Pokračujúca supranukleárna oftalmoplégia [Steeleova-Richardsonova-Olszewského]
G23.2 - Stionigrálna degenerácia
G23.8 - Iné špecifikované degeneratívne choroby bazálnych ganglií
Kalcifikácia bazálnych ganglií
G23.9 - Nešpecifikovaná degeneratívna choroba bazálnych ganglií

G24 - DYSTÓNIA

Zahŕňa:

  • dyskinéziu

Nezahŕňa:

  • atetoidné mozgové ochrnutie (G80.3)
G24.0 - Dystónia vyvolaná liečivom
Oneskorená dyskinézia
Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.
G24.1 - Idiopatická familiárna dystónia
Idiopatická dystónia NS
G24.2 - Idiopatická nefamiliárna dystónia
G24.3 - Spastický tortikolis
Nezahŕňa:
tortikolis NS (M43.6)
G24.4 - Idiopatická orofaciálna dystónia
Orofaciálna dyskinézia
G24.5 - Blefarospazmus
G24.8 - Iná dystónia
G24.9 - Nešpecifikovaná dystónia
Dyskinézia NS

G25 - INÉ EXTRAPYRAMÍDOVÉ PORUCHY A PORUCHY HÝBAVOSTI

G25.0 - Esenciálny tremor (trasľavosť)
Familiárny tremor
Nezahŕňa:
tremor NS (R25.1)
G25.1 - Trasľavosť vyvolaná liečivom
Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.
G25.2 - Iné nešpecifikované formy trasľavosti
Intenčný tremor
G25.3 - Myoklonus
Myoklonus vyvolaný liečivom
Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva,

ak je liečivo príčinným faktorom.

Nezahŕňa:
tvárovú myokymiu (G51.4)
myoklonickú epilepsiu (G40.-)
G25.4 - Chorea vyvolaná liečivom
Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.
G25.5 - Iná chorea
Chorea NS
Nezahŕňa:
choreu NS s postihnutím srdca (I02.0)
Huntingtonovu choreu (G10)
reumatickú choreu (I02.-)
Syndenhamovu choreu (I02.-)
G25.6 - Mimovôľové zášklby - tiky vyvolané liečivom a ostatné mimovôľové zášklby -

tiky organického pôvodu

Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva,

ak je liečivo príčinným faktorom.

Nezahŕňa:
Gillesov de la Touretteov syndróm (F95.2)
tiky NS (F95.9)
G25.8 - Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
Syndróm nepokojných nôh
Syndróm stuhnutého človeka
G25.9 - Nešpecifikovaná extrapyramídová porucha a porucha hýbavosti

G26* - EXTRAPYRAMÍDOVÉ PORUCHY A PORUCHY HÝBAVOSTI PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

Zdroje[upraviť | upraviť kód]