Fórum (časopis)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fórum bol slovenský časopis o umení, stavbe a interiéri, ktorý začal v roku 1931 vydávať Endre Szőnyi.

V roku 1931 vznikli prvýkrát v histórií Slovenska tri architektonické mesačníky, ktoré vypĺňali medzeru vo vývine slovenskej kultúry a spĺňali úlohu vymedzenia sféry architektonickej tvorby. Následky hospodárskej krízy boli bezprostredným impulzom pre založenie časopisov. Ostrý konkurenčný zápas zasiahol (obzvlášť na Slovensku) projektantov a staviteľské firmy. „Majúc na pamäti ťažké časy“ urobili členovia architektonickej sekcie „Kunstvereinu“ prvý krok a utvorili podmienky pre vznik mesačníka „Fórum“.

Mesačník pre výtvarné umenie a architektúru vydával Szőnyi s veľkým nadšením (prvé číslo január 1931). Najskôr bol trojjazyčný – slovenskomaďarskonemecký. Keď začal vychádzať sčasti konkurenčný Slovenský staviteľ, obmedzil sa na maďarskú a nemeckú verziu.

  • Programové vyhlásenie - úlohy časopisu
    • boj proti svojvoľnému konaniu a chýbajúcemu porozumeniu úradných miest, prostredníctvo medzi rôznymi skupinovými záujmami
    • postavenie hrádze proti pesimizmu

Snažilo sa byť optimistické a pokrokové, sledovalo nové európske umelecké trendy. A. Szőnyi vyhradil široký priestor pre demokraticky zamerané progresívne názory a usiloval o "duchovné stretnutie a tvorivé spolupracovanie národov v dunajskej kotline." Celú dobu jestvovania časopisu sledoval kultúrno-politickú líniu, ktorú vyjadruje veta: Na našej zástave stále jasnejšími literami možno čítať, že sme pokorní tvorcovia a sebavedomí hlásatelia duchovne priekopníckeho ľudského typu. Medzi jeho prispievateľmi sa objavovali aj také zvučné mená ako Le Corbusier. Malo zahraničných spolupracovníkov a aj stály okruh zahraničných čitateľov.

Obsah „Fóra“ rozšírili na základe poznatkov o systetizujúcich zákonov šírenia kultúry – z pôvodne koncipovaného mesačníka pre architektov vznikol časopis výtvarného umenia. Posledné číslo vydali v decembri v roku 1938.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Dulla M. a kol.: Majstri architektúry. Bratislava, Perfekt 2005.
  • Kolektív autorov: Encyklopédia Slovenska V. zväzok. Bratislava, Veda 1981.
  • Kolektív autorov: Architektúra na Slovensku, Stručné dejiny. Bratislava, Slovart 2005.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]