Feynmanov diagram

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Feynmanov diagram pre príspevok k elektrón-elektrónovému rozptylu pomocou výmeny jedného virtuálneho fotónu (časová os smeruje zospodu nahor)

Feynmanov diagram predstavuje grafickú reprezentáciu výpočtov daných fyzikálnych veličín (ako napríklad účinný prierez) v rámci kvantovej poruchovej teórie. Sú pomenované podľa Richarda Feynmana, ktorý ich zaviedol v roku 1948, a nachádzajú široké uplatnenie v časticovej fyzike (QED, QCD), štatistickej fyzike a mnohých ďalších oblastiach.

Feynamnové diagramy pozostávajú z čiar reprezentujúcich propagátory danej teórie a vertexov, kde sa tieto čiary stretávajú. Jednotlivé elementy sú dané Feynmanovými pravidlami, ktoré sú špecifické pre daný uvažovaný model. Týmto spôsobom vznikajú určité topológie príznačné pre daný fyzikálny model.

Feynamnové diagramy kategorizujeme podľa počtu nezávislých uzavretých slučiek na stromové diagramy (angl. tree diagrams) neobsahujúce žiadne slučky a na diagramy jedno-, dvoj- a viacslučkové.