Fiat money

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fiat money (do slovenčiny obyčajne prekladané ako fiat peniaze, k ostatným prekladom pozri nižšie) alebo – ak ide o mince alebo papierové peniaze – aj fiat currency, alebo skrátene fiat, je anglický výraz, ktorý má v literatúre viacero podobných ale odlišných definícií, najmä:

  • a) peniaze (alebo len papierové peniaze) s núteným obehom
  • b) peniaze s nízkou alebo žiadnou vnútornou hodnotou a nekonvertibilné za drahé kovy
  • c) peniaze bez krytia drahými kovmi (t.j centrálna banka nemá drahé kovy na ich krytie)
  • d) kombinácie predchádzajúcich definícií (t.j. napr. v krajnom ponímaní: peniaze s núteným obehom vydávané štátom, s nízkou alebo žiadnou vnútornou hodnotou, nekonvertibilné a nekryté)

Uvedený zoznam definícií nie je úplný. Vnútornou hodnotou (angl. intrinsic value) sa myslí hodnota látky, z ktorej sú peniaze vyrobené, pri nepeňažnom použití (napr. vnútorná hodnota zlatých peňazí je vysoká, vnútorná hodnota papierových peňazí je veľmi nízka, vnútorná hodnota peňazí na bežnom účte je prakticky nulová).

Termín[upraviť | upraviť zdroj]

Termín pochádza z anglického „fiat“ + „money“. Fiat (slovo z latinčiny) je podľa Oxford English Dictionary v angličtine buď samotné latinské „nech sa stane“ alebo nariadenie, príkaz, autorizácia, tu konkrétne od vlády, že sa peniaze stávajú zákonným platidlom (teda nariadenie o nútenom obehu peňazí). Money sú peniaze. Do slovenčiny sa „fiat money“ zvykne prekladať aj ako peniaze s núteným obehom alebo nekryté peniaze alebo zriedkavo fiduciárne peniaze. Všetky tieto preklady sú však nepresné: prvé dva totiž zodpovedajú iba niektorým z možných definícií „fiat money“ a tretí existuje aj v angličtine ako samostatný termín fiduciary money, ktorý je len v jednej z jeho viacerých možných definícií zhodný s fiat money. Preklad výrazu fiat currency ako fiat mena je nesprávny z toho dôvodu, že „currency“ tu neznamená „menu“, ale obeživo, teda mince a papierové peniaze.