Forenzné účtovníctvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Forenzné účtovníctvo je špeciálna oblasť účtovníctva, ktorá sa zaoberá nezrovnalosťami v jeho vedení. Slovo „forenzný“ znamená „vhodný na súdne použitie“. Jeho úlohou je poskytovanie informácií a podkladov k súdnym pojednávaniam.

Úlohou forenzných účtovníkov, často označovaných aj ako forenzní či investigatívni audítori, je podať znalecké dôkazy za účelom vyšetrenia podvodov súvisiacich s ekonomickou kriminalitou. V súčasnom svete rastúcej globalizácie a medzinárodných transakcií sa forenzné účtovníctvo stáva rapídne rastúcou oblasťou záujmu. Väčšina významných účtovníckych firiem má svoj forenzný účtovnícky tím, ktorý sa zaoberá touto problematikou.

Predmetom forenzného účtovníctva je podvod. Podvod môže, i nemusí byť trestným činom (napr. manipulácia s finančnými výkazmi). Samozrejme má okrem trestných aj etické dopady. Subjektom, ktorý pácha podvody môžu byť jednotlivci a firmy/spoločnosti.

Úlohy vyšetrovateľov podvodov sú nasledovné:

  • vyšetriť podozrenia z podvodného konania,
  • získať dôkazy, predložiť závery a napísať správu,
  • svedčiť pred súdom o svojich zisteniach,
  • pomáhať pri odhaľovaní a prevencií neštandardného konania.