Forfaiting

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Forfaiting je odkup (diskontovanie) pohľadávok splatných v budúcom termíne bankou alebo inou finančnou inštitúciou (t.j. tzv. forfaiterom či forfaitingovou spoločnosťou). Spravidla ide len o odkup špeciálnych, t.j. len stredno- alebo dlhodobých pohľadávok, a spravidla (t.j. pri tzv. pravom forfaitingu) je odkup bez možnosti regresu. Ten, od koho sa pohľadávka odkupuje, sa volá forfaitista. Forfaiting sa vyskytuje najmä pri pohľadávkach súvisiacich s exportom alebo s lízingom.

Pri exporte ide teda o formu dodávateľského úveru, keď dodávateľ poskytuje kupujúcemu úverové podmienky a potom predáva dlh (exportnú pohľadávku) banke. Forfaiter v rámci odkupu pohľadávky vyplatí vývozcovi čiastku pohľadávky (zmenka, faktúra a pod.) po zrážke diskontu a poplatkov, pričom riziko inkasa plne preberá na seba.