Preskočiť na obsah

Formácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Formácia môže byť:

 • útvar (vo všetkých významoch okrem útvar (geometria))
 • utváranie
 • v papiernictve: vnútorná stavba papiera (vlákna a ich väzby s ostatnými časťami papiera)[1], pozri formácia (papier)
 • vo vojenstve: zovretý útvar vojenských osôb alebo vojenskej techniky[2], pozri formácia (vojenstvo)
 • v geológii:
  • v litostratigrafii (angl. formation):
  • ako chronostratigrafická jednotka (podľa nem. názvu Formation): starší názov útvaru (a to buď útvaru v novšom ponímaní alebo útvaru v staršom ponímaní, pričom útvar v staršom ponímaní zahŕňal buď útvar v dnešnom ponímaní a dnešné oddelenie a sčasti aj dnešný stupeň, alebo zodpovedal len jednotkám nižším než útvar alebo nižším než oddelenie)[2][8][9][10][11][12][13][14][15], pozri pod perióda (geológia)
  • skupina geologických útvarov, ktoré spolu súvisia na báze určitého kritéria (napr. flyšová, jazerná či magmatická formácia)[2]
 • v ekológii a paleontológii: skupina organizmov, ktoré spolu existujú a majú podobný spôsob života a geografické podmienky[2], pozri rastlinná formácia
 • v botanike: spoločenstvo rastlín charakterizované najmä fyziognomickými znakmi[1], synonymum: rastlinná formácia[2], pozri rastlinná formácia
 • v histórii a ekonómii skrátene: spoločensko-ekonomická formácia[2][1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov 2000, S. 394
 2. a b c d e f g formácia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 507.
 3. a b KONEČNÝ, Vlastimil; LEXA, Jaroslav. Stratigrafické členenie neovulkanitov stredného Slovenska. Západné Karpaty, séria geológia, 9, 1983. 203 s. (Citát: V zásadách čsl. stratigrafickej klasifikácie vydaných v novembri 1978 čsl. stratigrafickou komisiou v nadväznosti na "International Stratigraphic Guide" (H. D. Hedberg ed. 1976) základná stratigrafická jednotka, nazvaná v angličtine ako „formation“ , „formácia“, bola čsl . komisiou označená názvom súvrstvie, pri zachovaní definície a náplne „formácie“. Citujeme "souvrství může být složeno ze sedimentárních, vulkanogénních nebo metamorfovaných hornin nebo z jejich kombinací...". K tomuto uvádzame: termín súvrstvie v našom jazyku nie je termínom, ktorý by adekvátne vyjadroval celý rozsah aplikácie termínu "formácia", tak ako je to v anglickom jazyku. Zatiaľ čo v prípade sedimentárnych hornín (teda zvrstvených) je tento termín prijateľný, pokiaľ ide o vulkanogénne a čisto magmatogénne horniny (tvorené lávovými efúziami, extruzívnymi domatickými telesami, intruzívnymi telesami typu štokov, dakok a pod.), naráža použitie termínu súvrstvie na ťažkosti, pretože je v rozpore s litologickou a genetickou povahou týchto hornín.)
 4. Michalík, J. a kol., 2007: Stratigrafická príručka. Veda, Bratislava
 5. a b NAGY, A., BARÁTH, I. Lelovské súvrstvie v juhozápadnej časti Hornonitrianskej kotliny. In: Geologické práce, Správy 130, s. 69 – 72, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava 2017 [1] (citát: Termín lelovská formácia (súvrstvie) sa objavil v Stratigrafickom slovníku Západných Karpát (Andrusov et al., 1985). Tým, že pojem formácia sa stal typickým pre neovulkanické horniny, v literatúre sa začal používať termín lelovské súvrstvie (Šimon et al., 1997; Vass, 2002).)
 6. NEUENDORF, Klaus K. E.; INSTITUTE, American Geological. Glossary of Geology. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2005. 779 s. ISBN 978-0-922152-76-6. S. 250. (najmä definícia označená ako b)
 7. SK – EN geologický slovník [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, [cit. 2023-09-24]. Dostupné online.
 8. formácia; geológia. In: Slovenský naučný slovník II, 1932
 9. geologický útvar. In: Masarykův slovník naučný D-G, S. 966
 10. BACHMAYR, F., ZAPFE, H. Die Geschichte der Erde und des Lebens - Ein Überblick. 1969 [2]
 11. geologische Formation. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 7. Leipzig 1907, S. 596-598. [3], [4]
 12. Formation. In: Pierer's Universal-Lexikon, Band 6. Altenburg 1858, S. 420-421.
 13. formácia. In: Malá slovenská encyklopédia 1993, S. 209
 14. útvar. In: Technický naučný slovník T-Ž. Praha. Bratislava, 1964
 15. formácia. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov. S. 394
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.