Futures

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Futures (- to je jednotné číslo aj množné číslo; iné názvy: future (jednotné číslo, futures množné číslo), futurita, kontrakt future(s), operácia future(s), futuritný kontrakt, futuritná operácia, futuritný obchod; termínový kontrakt) je zmluva medzi dvomi stranami uzatvorená v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké (tzv. podkladové) aktívum v (štandardizovanom) určenom čase v budúcnosti za cenu určenú v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje v štandardizovanej podobe (najmä štandardizovanom množstve) na burze.

Je to teda obdobný produkt ako forward (niekedy sa považuje za osobitnú podobu forwardu) s niekoľkými odlišnosťami. Futures sa obchodujú na burze, sú to vysoko štandardizované kontrakty čo sa týka objemu a splatnosti (každú 3. stredu mesiaca marec, jún, september, december). Pri uzatváraní kontraktu sú obidva subjekty povinné zložiť tzv. margin (do slovenčiny sa to prekladá ako doplnenie zabezpečenia, marža, záloha, či depozitum) ako vklad v clearingovej ústredni na burze. Ústredňa preberá na seba riziko z obchodov (neuhradenie záväzku klientom nenesie druhý klient, ale ústredňa). Tento počiatočný vklad (initial margin) je iba niekoľko percent z celkového dohodnutého kontraktu (pákový efekt). Účty klientov fungujú na každodennom zúčtovaní zisku a strát na základe rozdielu medzi uzatváracími kurzami bežného a minulého dňa.

Míľniky vo vývoji futures [1][upraviť | upraviť zdroj]

 • okolo 2000 pred Kr. - doložené prvky jednoduchých termínových kontraktov (derivátov) v Indii
 • 17. stor. - prvé historicky doložené futurity (konkrétne vtedy na komoditu - na ryžu, v Japonsku)
 • 30. roky 18. storočia - založená prvá burza na obchodovanie s futuritami (konkrétne v Japonsku)
 • 1864 - uzavretá prvá futurita modernej doby (konkrétne v USA, na burze CBOT, išlo o poľnohospodárske komodity)
 • 1961 - uzavretá prvá futurita na mrazené bravčové polovice
 • 1964 - uzavretý prvá futurita na neskladovateľnú poľnohospodársku komoditu (konkrétne vtedy na hovädzie na porážku)
 • 1971 - vznik systému NASDAQ (automatické zobrazovanie ponuky a dopytu)
 • 1972 - uzavretá prvá devízová futurita
 • 1974 - uzavretá prvá futurita na cenné papiere (konkrétne vtedy na pokladničné poukážky)
 • 1975 - uzavretá prvá futurita na úrokovú mieru
 • 1978 - uzavretá prvá futurita na energie
 • 1982 - uzavretá prvá indexová futurita (futurita na akciový index - S & P 500 index)
 • 1984 - prvé medzinárodné spojenie medzi dvoma burzami - Chicago Mercantile Exchange a Singapurskou burzou

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Dušan Drobílek: Úspěšnost online komoditního obchodování a co ji ovlivňje [online]. [Cit. 2012-04-26]. Dostupné online. Archivované 2012-06-17 z originálu. ; Chovancová, B. et al.: Finančný trh, 1999